Niemiecka gramatyka online – podstawy. 

Dane zagadnienie gramatyczne można moim zdaniem wytłumaczyć jednym, góra kilkoma zdaniami. Wydaje mi się, że im prościej tym lepiej. Najważniejsza jest praktyka i utrwalenie w ćwiczeniach. Znajdziesz tu zagadnienia gramatyczne z ćwiczeniami dostosowane do poziomu początkującego i średniozaawansowanego. Znajdziesz tu: niemiecka gramatyka online, jej podstawy. 

niemiecka gramatyka online

Repetytorium gramatyki niemieckiej online:

RODZAJNIK i RZECZOWNIK

 1. Rodzajnik nieokreślony i określony.
 2. Odmiana rodzajnika nieokreślonego. 
 3. Odmiana rodzajnika określonego. 
 4. Opuszczanie rodzajnika.
 5. Rodzaj rzeczowników.
 6. Odmiana słaba rzeczownika.
 7. Liczba mnoga rzeczowników.
 8. Dopełniacz. Genitiv.

   

PRZYMIOTNIKI

 1. Odmiana przymiotników. Adjektivdeklination
 2. Stopniowanie przymiotników.
 3. Rekcja przymiotników.

   

CZASOWNIKI

 1. Czasowniki regularne.
 2. Czasowniki nieregularne.
 3. Czasowniki „sein” i „haben”
 4. Czasowniki złożone.
 5. Czasowniki modalne.
 6. Czas przeszły „Perfekt”
 7. Czas przeszły „Präteritum”
 8. Tryb rozkazujący „Imperativ”
 9. Czas przyszły „Futur”
 10. Tryb przypuszczający. Konjunktiv.
 11. Bezokolicznik + „zu”
 12. Strona bierna.
 13. Strona bierna z czasownikami modalnymi.
 14. Strona bierna w czasie przeszłym.
 15. Czasownik „lassen”
 16. Czasownik „werden”
 17. Rekcja czasowników.

   

  PRZYIMKI

   

 18. Przyimki z biernikiem albo celownikiem. Wechselpräpositionen.

 19. Przyimki z biernikiem. Przyimki z celownikiem.

 20. Przyimki z dopełniaczem.

   

ZAIMKI

 1. Zaimki osobowe.

 2. Zaimek dzierżawczy.

 3. Zaimki i czasowniki zwrotne.

 4. Zaimki pytające. 
 5. Zaimki nieokreślone.

 6. Zaimek „es”

LICZEBNIKI

38. Liczebniki główne.

 1. Liczebniki porządkowe

ZDANIA

39. Szyk w zdaniu oznajmującym.

40. Zdania pytające.

41. Pytania zaczynające się na literę „W”. Zaimki pytające. 

42. Zdania przeczące.

43. Pytania zależne.

44. Szyk prosty.

45. Szyk wyrazów ze spójnikami wymagającymi szyku przestawnego.

46. Zdania okolicznikowe przyczyny – Der Kausalsatz – weil, da, i denn

47. Zdania poboczne z „dass”

48. Zdania warunkowe – Konditionalsazt – „wenn”

49. Zdania okolicznikowe czasu z wenn i als

50. Zdania okolicznikowe celu – damit i um ….zu

51. Zdanie przydawkowe (względne – der Relativsatz).

52. Zdania przyzwalające z obwohl i trotzdem Konzessivsätze

53. Zdania ze spójnikami wieloczłonowymi

54. Przydawka rozwinięta – Imiesłowy.

55. Szyk końcowy.

Ćwiczenia uzupełniające:

1. „es gibt” oder „sein” czyli „być” w języku niemiecki.

2. „kennen” czy „können”?

3. wo, czy wohin, dort czy dorthin, irgendwo czy irgendwohin?

4. Sitzen czy setzen, liegen czy legen, stehen czy stellen? 

A może już wystarczy gramatyki i warto coś poczytać po niemiecku?

Przeglądasz właśnie gramatykę niemiecką online.