Zdania okolicznikowe czasu z wenn i als

zdania okolicznikowe czasu

Zdania z wenn i als wyrażają, że coś dzieje, działo, albo będzie się dziać równocześnie. Odpowiadają na pytanie Kiedy?

W tym przypadku język polski jest łatwiejszy ponieważ wystarcza jeden wyraz „kiedy”. W języku niemieckim mamy dwa różne „kiedy”, zależnie od tego kiedy i jak często to coś się dzieje, działo albo będzie się dziać. Najlepiej zasadę obrazuje tabelka:


Coś dzieje się jednorazowoCoś dzieje się wielokrotnie
przeszłośćalswenn
teraźniejszośćwennwenn
przyszłośćwennwenn
kiedy wenn a kiedy als

Widzimy więc wyraźnie, że „als” używamy jedynie kiedy zdarzenie już miało miejsce i było jednorazowe.

Als ich gestern bei Peter war, haben wir viel gelacht.

Als das Telefon klingelte, war Betina im Badezimmer.

I nie ma tu znaczenia czy jest to zdarzenie krótkie, czy długie. Nawet coś trwającego lata będzie się łączyło z „als” jeżeli było to bez przerwy:

Als ich Student war, habe ich bei meiner Schwester gewohnt. (trwało to kilka lat)

Ich habe in Polen gelebt, als Polen kommunistisch war. (trwało to kilkadziesiąt lat)

Als die Dinosaurier noch lebten, war das Klima anders. (trwało to miliony lat)

W pozostałych sytuacjach, czyli jeżeli coś się powtarza, albo dzieje się jednokrotnie w teraźniejszości albo przyszłości to używamy „wenn”:

Wenn ich krank bin, liege ich im Bett.

Immer wenn ich in Wien bin, esse ich Sachertorte.

Ich werde dich morgen besuchen, wenn du mich einlädst.

W zdaniach okolicznikowych czasu z spójnikiem „wenn” i „als” czasownik znajduje się na końcu zdania. Zdanie takie możemy zacząć od tego spójnika ale może się on też znaleźć w środku zdania po przecinku:

Wenn es kalt ist, friere ich.

Ich friere, wenn es kalt ist.

Zadanie 1

Wstaw spójnik als albo wenn

  1. ……………….. ich jung war, liebte ich Hip-Hop.
  2. Ich besuche dich, ………………. ich aus dem Urlaub zurückkomme.
  3. Ich habe eine goldene Kette gefunden, …………….. ich in Genf war.
  4. …………….. ich eine gute Note bekomme, kann ich in Oxford studieren?
  5. …………….. die Bombe explodierte, war zum Glück niemand im Haus.
  6. Immer …………….. ich beim Zahnarzt war, hat er mir einen Bonbon gegeben.
  7. …………….. mein Vater zu Besuch kommt, kochen wir immer etwas Kleines.
  8. Ich möchte nicht im Büro arbeiten, …………….. ich groß bin.
  9. Wir besuchen das Schloss Neuschwanstein, …………….. wir nach Bayern fahren.
  10. Vorgestern, …………….. es geschneit hat, haben wir einen Schneemann gebaut.

Antworten

1.Als. 2.wenn, 3.als, 4.Wenn, 5.Als, 6.wenn, 7.Wenn, 8.wenn, 9.wenn, 10.als

Możesz zadać pytanie odnośnie zdań okolicznikowych czasu z wenn i als.