szyk końcowy

Kiedy czasownik/czasowniki na koniec? Niemiecki szyk końcowy. To zagadnienie zazwyczaj nie jest odrębnie omawiane w gramatykach, jednak uczący się języka niemieckiego popełniają tu tak często błędy, że zrobiłem z tego odrębny rozdział: niemiecki szyk końcowy. Kiedy...

Przydawka rozwinięta (imiesłowy)

Przydawka rozwinięta (imiesłowy) – Das erweiterte Attribut. Najpier przykłady na imiesłowy albo inaczej: przydawka rozwinięta: Der essende Hamburger. (jedzący hamburczyk (mieszkaniec Hamburga)) Der gegessene Hamburger. (Zjedzony hamburger (albo hamburczyk (mieszkaniec...

spójniki wieloczłonowe

Zdania ze spójnikami wieloczłonowymi Przykłady na spójniki wieloczłonowe: Es ist weder kalt, noch warm. Popularne spójniki wieloczłonowe to: einerseits………, andererseits ……….. – z jednej strony…., z drugiej strony Einerseits ist er sehr pünktlich, andererseits arbeitet...

obwohl czy trotzdem

Zdania przyzwalające z obwohl i trotzdem. Konzessivsätze Przykłady użycia obwohl i trotzdem: Obwohl ich krank bin, gehe ich in die Arbeit. Ich bin krank, trotzdem gehe ich in die Arbeit. Zdania te odpowiadają na pytanie: mimo czego? Obwohl oznacza mimo że, chociaż. A...

Zdania przydawkowe – względne

Zdanie przydawkowe (względne – der Relativsatz). struktura – ważna w przypadku zdań względnych Zdania te służą do określania rzeczownika ze zdania głównego (poprzedzającego zdanie przydawkowe). Czasownik w tych zdaniach znajduje się na końcu. Zdania te...