Zdania okolicznikowe celu – damit i um ….zu

Zdania okolicznikowe celu – damit i um ….zu wyrażanie celu po niemiecku Przykład użycia damit: (później będzie um zu) „Großmutter, was hast du für große Ohren?“ fragte Rotkäppchen. „Damit ich dich besser hören kann“, antwortete der Wolf. „Großmutter, was hast du für...

Zdania okolicznikowe czasu „wenn” i „als”

Zdania okolicznikowe czasu z wenn i als zdania okolicznikowe czasu Zdania z wenn i als wyrażają, że coś dzieje, działo, albo będzie się dziać równocześnie. Odpowiadają na pytanie Kiedy? W tym przypadku język polski jest łatwiejszy ponieważ wystarcza jeden wyraz...

Zdania warunkowe „wenn”

Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Zdania warunkowe – Konditionalsatz – wenn Zdania warunkowe z wenn są to zdania które odpowiadają na pytanie: Pod jakim warunkiem? Kiedy? W jakim przypadku? Tworzone są za pomocą spójnika „wenn” (jeżeli,gdy) a czasownik...

Zdania poboczne z „dass”

Zdania poboczne z „dass” po dass czasownik ląduje na końcu! Te zdania poboczne są tworzone za pomocą spójnika „dass” odpowiadającemu polskiemu „że”. Zdania te charakteryzuje szyk końcowy, czyli po „dass” czasownik (czasowniki) ląduje na końcu zdania. Przed „dass”...

zdania okolicznikowe przyczyny

Zdania okolicznikowe przyczyny – Der Kausalsatz – weil, da, i denn przyczyna: weil, da, denn Weil, da, denn – wszystkie znaczą „ponieważ”, „bo”. Jak już sama nazwa mówi za pomocą zdań okolicznikowych przyczyny podajemy przyczynę/powód. Zdania te odpowiadają na pytania...