Zdania poboczne z „dass”

po dass czasownik ląduje na końcu!

Te zdania poboczne są tworzone za pomocą spójnika „dass” odpowiadającemu polskiemu „że”. Zdania te charakteryzuje szyk końcowy, czyli po „dass” czasownik (czasowniki) ląduje na końcu zdania. Przed „dass” stawiamy przecinek.

W starszych publikacjach znajdziemy jeszcze pisownię „daβ”, dziś po reformie języka w Niemczech obowiązuje nowa pisownia „dass”.

Ich denke, dass es gleich regnet.

Es ist wahr, dass wir gestern dort waren.

W przypadku czasowników rozdzielnie złożonych (aufstehen, einsteigen itd.), czasownik ten nie jest dzielony, lecz odmieniony w całości stawiany na końcu zdania.

W przypadku dwóch czasowników, oba lądują na końcu. Na samym końcu modalny albo posiłkowy (haben/sein):

Es stimmt, dass ich abnehmen will.

Er sagt, dass er nichts gesehen hat.

Zadanie 1

Uzupełnij zdania według wzoru:

Peter ist nicht da.

Ich weiß, dass Peter nicht da ist.

  1. Ungarn liegt in Europa. -Ich weiß, dass ………………………………………………………………
  2. Sie heißt Samanta. -Ich weiß, ……………………………………………………………………
  3. Er hat große Angst. -Ich …………………………………………………………………………
  4. Gold ist wertvoller als Silber. – ……………………………………………………………………………………..
  5. Es schneit. – ……………………………………………………………………………………..
  6. Die Reise dauert sehr lang. – ………………………………………………………………………………………….
  7. Der Koch kann nicht kochen. – ……………………………………………………………………………………..
  8. Schach macht Spaß. – ……………………………………………………………………………………..
  9. Gemüse ist gesund. – ……………………………………………………………………………………..
  10. Marta ist die Chefin. – ……………………………………………………………………………………..

Antworten

Aufgabe 1

1.Ungarn liegt in Europa. -Ich weiß, dass Ungarn in Europa liegt. 2. Sie heißt Samanta. -Ich weiß, dass sie Samanta heißt. 3. Er hat große Angst. -Ich weiß, dass er große Angst hat. 4. Gold ist wertvoller als Silber. – Ich weiß, dass Gold wertvoller als Silber ist. 5. Es schneit. – Ich weiß, dass es schneit. 6. Die Reise dauert sehr lang. – Ich weiß, dass die Reise sehr lange dauert. 7. Der Koch kann nicht kochen. – Ich weiß, dass der Koch nicht kochen kann. 8. Schach macht Spaß. – Ich weiß, dass Schach Spaß macht. 9. Gemüse ist gesund. – Ich weiß, dass Gemüse gesund ist. 10. Marta ist die Chefin. – Ich weiß, dass Marta die Chefin ist.

Może masz pytania odnośnie zdań pobocznych z dass?