Czasowniki złożone rozdzielnie i nierozdzielnie.

dzielić czy nie dzielić czasownik?

Przykłady na czasowniki złożone rozdzielnie i nierozdzielnie:

Ich kaufe gern ein. – chętnie robię zakupy

Ich verkaufe gern. – chętnie sprzedaję

Czasowniki rozdzielnie złożone występują w języku niemieckim dosyć często. Przedrostek w czasie teraźniejszym, przeszłym Imperfekt i trybie rozkazującym ląduje na końcu zdania.

Zazwyczaj uczący się po kilku ćwiczenia wyczuwa kiedy należy dzielić czasowniki.

(Dla Niemca uczącego się polskiego zdanie powyższe lepiej by brzmiało: Zazwyczaj uczący się po kilku ćwiczeniach czuwa kiedy należy dzielić czasowniki wy.)

Najłatwiej nauczyć się 8 przedrostków które są nierozdzielnie złożone i przyjąć że pozostałe (zazwyczaj) są rozdzielnie złożone. Nierozdzielnie złożone przedrostki to (warto zapamiętać) :

be

ge

emp

ent

er

miss

ver

zer

Przykłady popularnych czasowników rozdzielnie złożonych:

aufstehen, aufmachen, abfahren, anfangen, aufhören, aufräumen, ankommen, anrufen, aufpassen, ausmachen, aussehen, aussteigen, einkaufen, einladen, einschlafen, einsteigen, fernsehen, mitkommen, mitnehmen, stattfinden, teilnehmen, umsteigen, vorbereiten, vorstellen, wegfahren, weggehen, zumachen, zuhören, zurückfahren, zurückgeben, zusammenarbeiten

Przedrostki w czasownikach rozdzielnie złożonych samodzielnie mają jakieś znaczenie a nierozdzielne nie mają samodzielnie znaczenia. Przykład:

ge, emp, zer, ver itd. Nie znaczą nic.

auf – na, an – przy, aus – z, ein – jeden, mit – z itd.

Aufgabe 1

Wpisz czasownik we właściwej formie (zwróć uwagę, czy to czasownik rozdzielnie czy nierozdzielnie złożony):

  1. Ich ……………………… nichts …….. (verstehen)
  2. Heute ………………. Ich dich auf ein Bier ……….. (einladen)
  3. ……………….. bitte das Licht …………., wenn du schlafen gehst. (ausmachen)
  4. Wir …………………….. nur Luxusartikel …………….. (verkaufen)
  5. Warum ……………. du mich nie ……….? (zurückrufen)
  6. England ………………….. immer gegen Deutschland im Fußball ………… (verlieren)
  7. Ich ……………… nie ohne meinen Teddy ………….. (einschlafen)
  8. Die polnische Putzfrau …………………… sehr gründlich ………. (aufräumen)
  9. Unsere Freunde …………………….. uns am Wochenende ………. (besuchen)
  10. Heute …………………. Ich die Rechnung …………. (bezahlen)

Możesz zadać pytanie odnośnie niemieckich czasowników złożonych.