Są to zarówno czasowniki rozdzielnie złożone (czyli w pewnych sytuacjach dzielone) oraz nierozdzielnie złożone czasowniki. Wkrótce również w pełnych zdaniach znajdziecie na moim kanale 50 zdań z nimi by zobaczyć przykładowe użycie. Jeżeli ktoś chce zapoznać się z gramatyką czasowników złożonych to polecam: https://drugijezyk.pl/czasowniki-zlozone/

Metoda polega na tłumaczeniu słów i osłuchaniu się z prawidłowym tłumaczeniem. Słyszymy/widzimy polskie słowo i mamy około 4 sekundy na odpowiedź aż usłyszymy poprawne niemieckie tłumaczenie. Zaletą poza osłuchaniem się jest możliwość wykonywania tego zadania podczas innych czynności jedynie słuchając zadania i odpowiadając w myślach/na głos.

Po tym słówku po niemiecku mamy około 3 sekundy by powtórzyć jeszcze raz na głos/albo w myślach niemieckie słowo. Wiadomo z badań, że osłuchanie się jest bardzo efektywne. Również wypowiadanie słów na głos daje dobre efekty. Miłej nauki!