Zdania ze spójnikami wieloczłonowymi

Przykłady na spójniki wieloczłonowe:

Es ist weder kalt, noch warm.

Popularne spójniki wieloczłonowe to:

 1. einerseits………, andererseits ……….. – z jednej strony…., z drugiej strony

Einerseits ist er sehr pünktlich, andererseits arbeitet er nicht effektiv.

 1. entweder………, oder ………… – albo……….., albo ………….

Entweder reparierst du mein Auto, oder ich gehe zur Polizei.

 1. weder…….. noch…………. – ani……, ani…………

Er hat weder gedankt noch hat er etwas Freundliches gesagt.

Spójnik „weder” już zawiera w sobie zaprzeczenie i inaczej niż w języku polskim nie potrzeba drugiego zaprzeczenia)

 1. sowohl……….. als auch ………. – zarówno…………, jak i ………….

Die Katze will jetzt sowohl schlafen als auch etwas essen.

 1. nicht nur……….., sondern auch ……….. – nie tylko, lecz także ………….

Er ist nicht nur ein guter Vater, sondern auch ein guter Ehemann.

 1. zwar………., aber …………….. – wprawdzie ………., ale …………

Er ist zwar sehr unsportlich, aber er kann sehr gut schwimmen.

 1. je……………, desto (umso)…………. – im…….., tym ……………

Je mehr ich lese, desto besser verstehe ich die Welt.

Przecinków nie mają „weder………noch” i „sowohl…………als auch”

Pierwsze sześć spójników wieloczłonowych funkcjonuje tak samo, to znaczy można nimi zacząć zdanie, albo mogą znaleźć się po czasowniku w środku zdania:

Einerseits trainiert er viel, andererseits isst er viel Fastfood.

Er trainiert einerseits sehr viel, andererseits isst er viel Fastfood.

Jedynie w przypadku spójnika sowohl……..als auch kiedy używamy czasownika to należy użyć tego spójnika po czasowniku:

Er ist sowohl stark als auch schnell. A „sowohl” na początku zdania używamy, kiedy po nim następuje rzeczownik:

Sowohl Peter als auch Klaus haben keine Freundin. Sowohl Januar als auch Februar waren schwere Monate für unsere Firma.

Siódmy spójnik wieloczłonowy – je….., desto….., przysparza uczącym się dużych problemów i zostanie później odrębnie omówiony.

Zadanie 1 na spójniki wieloczłonowe:

Połącz zdania spójnikiem podanym w nawiasach zaczynając wszystkie zdania spójnikiem:

 1. Es regnet ein bisschen. Die Straßen sind noch trocken. (zwar…., aber…….)
 2. Der Hund bellt. Er sieht nicht aggressiv aus. (einerseits….., andererseits……)
 3. Du bestehst die Prüfung. Du wiederholst das Jahr. (entweder…………, oder…………)
 4. Ich kann nicht tanzen. Ich will nicht tanzen. (weder………. noch……….)
 5. Ich brauche dich. Deine Tochter braucht dich. (sowohl……… als auch…….)
 6. Er ist sehr talentiert. Er ist fleißig. (nicht nur ……., sondern auch…………)
 7. Ich rufe ihn jeden Tag an. Er reagiert nicht. (zwar……….., aber ……….)
 8. Wir heiraten dieses Jahr. Wir heiraten gar nicht. (entweder…………., oder………….)
 9. Das Produkt ist teuer. Es ist nicht schön. (nicht nur………, sondern auch…………)
 10. Er ist unser Teamleiter. Niemand respektiert ihn. (zwar……….., aber ………..)

Konstrukcja „je ………., desto ……….“ (im…….., tym………..) sprawia uczącym się bardzo duże kłopoty. Po pierwsze Je zawsze musi zacząć zdanie, nie może jak pozostałe spójniki omówione wcześniej znaleźć się za czasownikiem. Po drugie szyk jest trudny ponieważ jest różny w obu częściach. W części z „je” czasownik znajduje się na końcu, a w części z „desto” mamy szyk prosty, czyli czasownik będzie tu po przymiotniku w stopniu wyższym. Trzeba też pamiętać że zawsze po „je” i „desto” stawiamy przymiotnik w stopniu wyższym (kleiner, schöner, mehr itd.).

Zadanie 2

Połącz zdania spójnikiem wieloczłonowym „je…., desto”

 1. Ich denke viel. Ich bin frustriert.
 2. Du fährst schnell. Du verbrauchst viel Benzin.
 3. Viele Menschen tanzen. Es wird warm im Zimmer.
 4. Die Sonne scheint stark. Die Sonnencreme muss stark sein.
 5. Du trainierst intensiv. Du schießt viele Tore.
 6. Es wird dunkel. Ich sehe wenig.
 7. Der Motor ist alt. Er ist laut.
 8. Wir sind lange im Park. Er niest oft.
 9. Ich habe viele Freunde im Internet. Ich bin einsam.
 10. Der Apfel ist grün. Er schmeckt gut.

Antworten

Zadanie 1

1.Zwar regnet es ein bisschen, aber die Straßen sind noch trocken. 2. Einerseits bellt der Hund, andererseits sieht er nicht aggressiv aus. 3. Entweder bestehst du die Prüfung, oder du wiederholst das Jahr. 4. Ich kann weder tanzen, noch will ich tanzen. 5. Sowohl ich, als auch deine Tochter brauchen dich. 6. Er ist nicht nur talentiert, sondern auch fleißig. 7. Zwar rufe ich ihn jeden Tag an, aber er reagiert nicht. 8. Entweder heiraten wir dieses Jahr, oder wir heiraten gar nicht. 9. Das Produkt ist nicht nur teuer, sondern auch nicht schön. 10. Zwar ist er unser Teamleiter, aber niemand respektiert ihn.

Zadanie 2

1.Je mehr ich denke, desto frustrierter bin ich. 2. Je schneller du fährst, desto mehr Benzin verbrauchst du. 3. Je mehr Menschen tanzen, desto wärmer wird es im Zimmer. 4. Je stärker die Sonne scheint, desto stärker muss die Sonnencreme sein. 5. Je intensiver du trainierst, desto mehr Tore schießt du. 6. Je dunkler es wird, desto weniger sehe ich. 7. Je älter der Motor ist, desto lauter ist er. 8. Je länger wir im Park sind, desto öfter niest er. 9. Je mehr Freunde ich im Internet habe, desto einsamer bin ich. 10. Je grüner der Apfel ist, desto besser schmeckt er.

Przejdź do innych zagadnień gramatycznych: https://drugijezyk.pl/gramatyka-2/

Możesz zadać pytanie odnośnie: spójniki wieloczłonowe