Niemieckie spójniki wieloczłonowe – w zdaniach (do tłumaczenia)

Jak powiedzieć po niemiecku: „ani…ani”, albo „zarówno…., jak i”, albo „im…, tym …..”?

Użyte tu spójniki to:

       1. einerseits………, andererseits ……….. – z jednej strony…., z drugiej strony

  1. entweder………, oder ………… – albo……….., albo ………….

  1. weder…….. noch…………. – ani……, ani…………

  1. sowohl……….. als auch ………. – zarówno…………, jak i ………….

  1. nicht nur……….., sondern auch ……….. – nie tylko, lecz także ………….

  1. zwar………., aber …………….. – wprawdzie ………., ale …………

  1. je……………, desto (umso)…………. – im…….., tym ……………

To zagadnienie gramatyczne omawiam tu:

https://drugijezyk.pl/spojniki-wieloczlonowe/

Proszę zwłaszcza zwrócić uwagę na szyk w konstrukcji „je….,desto….”