Przydawka rozwinięta (imiesłowy) – Das erweiterte Attribut.

Najpier przykłady na imiesłowy albo inaczej: przydawka rozwinięta:

Der essende Hamburger. (jedzący hamburczyk (mieszkaniec Hamburga))

Der gegessene Hamburger. (Zjedzony hamburger (albo hamburczyk (mieszkaniec Hamburga)).

„Przydawka rozwinięta” – a co się za tym kryje? Chodzi o takie użycie czasowników by wyrazić po niemiecku polskie „-ący” i „-ac” – biegnący, czytający, biegnąc, czytając. W niemieckim tworzymy takie imiesłowy poprzez dodanie końcówki -d do bezokolicznika czasownika. Odmieniane są te imiesłowy tak samo jak przymiotniki:

laufen – laufend

schlafen – schlafend

Die laufende Nase.

Ein schlafendes Kind.

W przypadku czasu przeszłego używamy po prostu czasownika w czasie przeszłym Perfekt (Partizip2). A odmieniamy takie imiesłowy czasu przeszłego tak samo jak przymiotniki: (dlatego warto to powtórzyć)

kochen – gekocht

verstehen – verstanden

Die gekochte Suppe.

Die verstandene Aufgabe.

Zdania z rozwiniętą przydawką mogą zastąpić zdania przydawkowe (patrz rozdział „zdania przydawkowe”):

Der Dieb, der auf die Polizei wartet. – Der auf die Polizei wartende Dieb.

Die Wurst, die sehr schlecht schmeckt, ist nicht frisch. – Die sehr schlecht schmeckende Wurst ist nicht frisch.

Das sind goldene Münzen, die er gestern gefunden hat. – Das sind gesntern von ihm gefundene goldene Münzen.

Inaczej niż w języku polskim zaimek zwrotny w takich zdaniach w języku niemieckim występuje przed czasownikiem:

Der sich langweilende Schüler. –Nudzący się uczeń.

Zadanie 1

Czy czas teraźniejszy, czy czas przeszły przydawki rozwiniętej? Zdecyduj który czas będzie właściwy:

 1. Der ironisch ………………………. Mann. (lachen)
 2. Sind das alles schon …………………………… Bücher? (lesen)
 3. Die vor 30 Minuten …………………………. Pizza ist noch nicht da. (bestellen)
 4. Die mir die Haare ……………………….. Friseurin ist wirklich gut. (schneiden)
 5. Das diese Woche ………………………. Auto ist schon wieder kaputt. (reparieren)
 6. Der über dich ……………………… Junge lebt riskant. (lachen)
 7. Der in der Ecke ………………….. Mann beobachtet uns. (stehen)
 8. Das ist wirklich eine zu oft ………………………. Hose! (tragen)
 9. Das von dir …………………….. Spiel war eine Sensation. (gewinnen)
 10. Ich bemerkte seinen …………………………. Blick. (fragen)

Antworten:

 1. lachende 2. gelesene 3. bestellte 4. schneidende 5. reparierte 6. lachende 7. stehende 8. getragene 9. gewonnene 10. fragenden

Może masz jakieś pytania odnośnie niemieckiej rozwiniętej przydawki?