Zdanie przydawkowe (względne – der Relativsatz).

struktura – ważna w przypadku zdań względnych

Zdania te służą do określania rzeczownika ze zdania głównego (poprzedzającego zdanie przydawkowe). Czasownik w tych zdaniach znajduje się na końcu. Zdania te wprowadzane są za pomocą zaimków względnych der, die, das (który, która, które) i die (które, którzy)w liczbie mnogiej.

Das ist die Frau, die im neuen James Bond Film spielt.

Wo ist dein Schal, den du gestern gekauft hast?

Zaimki względne w tych zdaniach są takie same jak rodzajnik określony z wyjątkiem liczby mnogiej w celowniku która przyjmuje formę denen zamiast den i w rzadko używanym dopełniaczu:


Rodzaj męskiRodzaj żeńskiRodzaj nijakiLiczba mnoga
mianownikderdiedasdie
biernikdendiedasdie
celownikdemderdemdenen
dopełniaczdessenderendessenderen
niemieckie zaimki względne

Zdanie przydawkowe może być wtrącone również pomiędzy części zdania głównego (zwróć uwagę na szyk zdania) :

Die Familie, die über uns wohnt, war gestern sehr laut.

Zamiast zaimka względnego niekiedy stosuje się zaimki welcher, welche, welches i w liczbie mnogiej welche, lecz dzieje się tak dość rzadko.

W zdaniach względnych zamiast zaimków względnych mogą występować również spójniki:

Wer, was, wo, wohin, wozu itd:

Ich weiß nicht, wer das ist.

Dort, wo er wohnt, gibt es kein Internet.

Zadanie 1

Wstaw zaimki względne w odpowiednim przypadku:

  1. Die Pizza, ………………… du gegessen hast, war eine Tiefkühlpizza.
  2. Gehen wir in das Lokal, ………………… so gute Burger hat?
  3. Er bewundert die Bilder, ………………… seine Tochter malt.
  4. Wir backen Brot, ………………… eine Woche lang frisch bleibt.
  5. Gestern haben mich Aliens besucht, ………………… in einer anderen Galaxie leben.
  6. Ich will ein Buch schreiben, ………………… ein Beststeller wird.
  7. Der Junge, …………… lange mit seinem Smartphon spielt, hat große Konzentrationsprobleme.
  8. Ich suche eine Arbeit, ………………… nicht länger als 8 Stunden dauert.
  9. Die Kinder, ………………… du keine Süßigkeiten gegeben hast, warten auf der Straße auf dich.
  10. Das ist der Direktor, ………………… du deine Telefonnummer geben sollst.

Antworten:

1.die, 2.das, 3.die, 4.das, 5.die, 6.das, 7.der, 8.die, 9.denen, 10.dem

Możesz zadać pytanie odnośnie niemieckich zdań przydawkowych.