Zdania przyzwalające z obwohl i trotzdem. Konzessivsätze

Przykłady użycia obwohl i trotzdem:

Obwohl ich krank bin, gehe ich in die Arbeit.

Ich bin krank, trotzdem gehe ich in die Arbeit.

Zdania te odpowiadają na pytanie: mimo czego? Obwohl oznacza mimo że, chociaż. A Trotzdem oznacza mimo to.

Użycie tych zdań sprawia spore trudności z powodu ich szyku, ale też czasami kursanci mylą oba te spójniki, albo mylą trotzdem z trotz (mimo). Wart się jednak nauczyć tych spójników, ponieważ występują dość często.

Zdania z obwohl mają szyk końcowy (czasownik na końcu). Obwohl może zaczynać zdanie, albo znajdować się po przecinku:

Obwohl es regnet, gehen wir in den Wald.

Wir gehen in den Wald, obwohl es regnet.

W zdaniach z trotzdem mamy tak zwany szyk przestawny, czyli czasownik bezpośrednio po trotzdem. Generalnie gramatyki podają, że trotzdem nie może się znajdować na początku zdania, lecz jedynie po przecinku:

Es regnet, trotzdem gehen wir in den Wald.

Er hat keine Arbeit, trotzdem nimmt er einen Kredit auf.

Jeżeli gdzieś wyczytamy albo usłyszymy, że ktoś użył trotzdem na początku zdania, to nie musi to być błąd. W rozmowie może to być nawiązanie do wcześniejszego zdania, albo wypowiedzi innego rozmówcy:

Vater: Super, du hast sehr gute Noten.

Sohn: Trotzdem bekomme ich kein Taschengeld. Warum?

Zadanie 1

Wstaw obwohl albo trotzdem.

  1. Er ist krank, ……………….. bleibt er nicht zu Hause.
  2. Er gießt die Blumen, ……………….. es regnet.
  3. Er verdient ganz gut, ……………….. er nicht viel arbeitet.
  4. Er verdient ganz gut, ……………….. hat er nicht viel Geld.
  5. Ich treibe viel Sport, ……………….. bin ich fett.
  6. Der Salat ist nicht mehr frisch, ……………….. ich ihn gestern gekauft habe.
  7. Der Renault ist schon wieder kaputt, ……………….. er erst zwei Jahre alt ist.
  8. Ich habe keine Freunde, ……………….. fühle ich mich nicht einsam.
  9. Sie hat Soziologie studiert, ……………….. ist sie arbeitslos.
  10. Dieses Restaurant ist sehr populär, ……………….. es sehr weit von der Stadt liegt.

Antworten:

1. trotzdem, 2. obwohl, 3. obwohl. 4. trotzdem, 5. trotzdem. 6. obwohl. 7. obwohl. 8. trotzdem. 9. trotzdem. 10. obwohl.

Możesz zadać pytanie odnośnie niemieckich zdań przyzwalających z obwohl i trotzdem.