wenn czy als? 30 zdań do przetłumaczenia – zdania okolicznikowe czasu

Zdania z wenn i als wyrażają, że coś dzieje, działo, albo będzie się dziać równocześnie. Odpowiadają na pytanie Kiedy?

Wytłumaczenie kiedy używamy wenn a kiedy als znajdziemy tu:

https://drugijezyk.pl/zdania-okolicznikowe-czasu-wenn-i-als/

Słyszymy/widzimy polskie zdanie i mamy około 5 sekund na odpowiedź aż usłyszymy poprawne niemieckie tłumaczenie. Zaletą poza osłuchaniem się jest możliwość wykonywania tego zadania podczas innych czynności jedynie słuchając zadania i odpowiadając w myślach/na głos.

Po tym zdaniu po niemiecku mamy około 3 sekundy by powtórzyć jeszcze raz na głos/albo w myślach niemieckie zdanie. Wiadomo z badań, że osłuchanie się jest bardzo efektywne. Również wypowiadanie słów na głos daje dobre efekty. Miłej nauki!