Zaimek nieokreślony

Tak jak już nazwa mówi są to zaimki które odnoszą się do osób i rzeczy bliżej nieokreślonych. Oto najważniejsze:

 1. Man

Często tłumaczony na polski jako „się” w połączeniu z czasownikiem. Używany w zdaniach w których podmiot jest bliżej nieokreślony i odnosi się zazwyczaj do liczby mnogiej. Zaimek ten występuje jedynie w mianowniku, łączy się z 3. osobą liczby pojedynczej czasownika. Man samodzielnie nie tłumaczy się na polski, jedynie w połączeniu z czasownikiem.

Was trinkt man in Polen? – Co się pija w Polsce?

Man glaubt, er ist der Beste. – Uważa się, ze on jest najlepszy.

Darf man das machen? – Wolno to robić?

 1. jemand (ktoś), niemand (nikt)

Zaimki te odnoszą się do osób i występują jedynie w liczbie pojedynczej. Ciekawe jest to że można ich nie odmieniać.

Mianownik/Nominativ jemand/niemand
Biernik/Akkusativ jemanden/niemanden
Celownik/Dativ jemandem/niemandem
Dopełniacz/Genitiv – używany rzadko jemandes/niemandes
odmiana jemand

Jemand hat in meinem Bettchen geschlafen. – Ktoś spał w moim łóżeczku.

Ich habe niemanden gesehen. – Nie widziałem nikogo.

Niemand już jest zaprzeczeniem i nie wymaga dodatkowego zaprzeczenia jak w języku polskim gdzie jest podwójne zaprzeczenie.

 1. Irgendwer (ktoś tam)

Zaimek ten jest często stosowany wymiennie z jemand, lecz mocniej podkreśla, że nie znamy tego kogoś do kogo odnosimy irgendwer.

Mianownik/Nominativ irgendwer
Biernik/Akkusativ irgendwen
Celownik/Dativ irgendwem
Dopełniacz/Genitiv – rzadko używane irgendwessen
odmiana irgendwer

Przedrostek irgend- jest bardzo popularny w języku niemieckim. Popularne połączenia to: irgendwie (jakoś tam), irgendwann (kiedyś tam), irgendwo (gdzieś tam), irgendwas (coś tam), irgendein (jakiś tam).

Kennst du hier irgendwen? – Znasz tu kogoś?

Irgendwer hat das Fenster eingeschlagen. – Ktoś wybił okno.

 1. Etwas (coś/trochę), nichts (nic)

Nie odmieniają się.

Ich will dir etwas Wichtiges sagen.

Ich will noch etwas schlafen.

Ich verstehe nichts.

Nichts nie występuje z drugim zaprzeczeniem, tak jak w języku polskim słowo nic)

 1. Alle (wszyscy, wszystkie)/alles (wszystko), viele (wiele/wielu)/viel (dużo), einige (kilka, niektórzy, niektóre), ein bisschen (troszkę)

Alle wollen dich treffen.

Ich habe alles verstanden.

Ein Kellner steht viel.

Viele kaufen diese Produkte.

Einige Freunde haben meinen Geburtstag nicht vergessen.

 1. Jeder, jede, jedes– każdy, każda, każde

Odmiana jak rodzajnik określony.

Jeder hat seine Probleme.

Ich habe jeden gefragt.

Gib allen Kindern einen Ballon!

 1. einer, eine, eins i welche w liczbie mnogiej.

Zaimki te określają jedną osobę bądź jedną rzecz spośród grupy rzeczy/osób. Zaprzeczenie to keiner, keine, keins, a liczba mnoga to keine. Odmieniają się jak rodzajnik określony.

Ich habe kein Fahrrad, aber mein Bruder hat eins.

Hast du einen Freund? – Nein, ich habe keinen.

Zadanie:

 1. Masz pieniądze? Niestety nie mam żadnych.
 2. Już nikogo w pracy nie ma.
 3. Wszyscy to widzieli.
 4. Powiedziałeś to naprawdę wszystkim?
 5. Masz troszeczkę soli dla mnie?
 6. Ktoś to musi zrobić.
 7. Gdzie można to znaleźć?
 8. Nikt nie może tego zobaczyć.
 9. Do jajka dodaje się troszeczkę soli.
 10. Macie jeszcze jakieś pytanie?

Antworten:

 1. Hast du Geld? Leider habe ich keins. 2. Es gibt niemanden mehr/ keinen mehr in der Arbeit. 3. Alle haben das gewusst. 4. Hast du das wirklich allen gesagt? 5. Hast du etwas Salz für mich? 6. Jemand muss das machen. 7. Wo kann man das finden? 8. Niemand/Keiner kann/darf das sehen. 9. Zum Ei gibt man etwas Salz. 10. Habt ihr noch irgendwelche Fragen?

Możesz zadać pytanie odnośnie niemieckich zaimków nieokreślonych.