Strona bierna w czasie przeszłym

Niemcy na co dzień jeżeli chcą wyrazić coś w czasie przeszłym w stronie biernej to robią to w czasie przeszłym Präteritum. Jest to o tyle zrozumiałe, że jest to też najkrótsza i najłatwiejsza forma wyrażania strony biernej w czasie przeszłym. Forma ta jest prawie identyczna z czasem teraźniejszym strony biernej z tą różnicą, że zamiast werden w czasie przeszłym na drugim miejscu w zdaniu mamy werden w czasie przeszłym (Präteritum). Oto przykłady wraz z odmianą:

Ich wurde heute gefragt.

Du wurdest heute gefragt

Er/sie/es wurde heute gefragt

Wir wurden heute gefragt.

Ihr wurdet heute gefragt.

Sie/sie wurden heute gefragt.

I na tym właściwie można zakończyć tłumaczenie czasu przeszłego w stronie biernej. Pokażę jeszcze jako ciekawostkę jak w innych czasach wygląda strona bierna, ale bardzo rzadko spotkamy się z takimi formami na co dzień. No chyba, że na sprawdzianach i w niektórych podręcznikach w szkole.

Czas teraźniejszyDas haus wird lange gebaut.
Czas przeszły PräteritumDas Haus wurde lange gebaut.
PerfektDas Haus ist lange gebaut worden.
PlusquamperfektDas Haus war lange gebaut worden.
Futur 1Das Haus wird gebaut werden.
Futur 2Das Haus wird gebaut worden sein.
Strona bierna w różnych czasach

Zadanie 1

Uzupełnij czasownik werden i czasownik podany w nawiasach w odpowiedniej formie w stronie biernej w czasie przeszłym Präteritum.

 1. Horst ……………………… vom Mathelehrer ………………………… (fragen)
 2. Im Sommer ………………………… viel Obst ………………………… (konsumieren)
 3. Der Kassierer ………………………… gestern ………………………… (überfallen)
 4. Ich glaube, dieses Geld ………………………… ………………………… (fälschen)
 5. In den Koffer ………………………… zu viele Sachen ………………………… (packen)
 6. Die Handtücher ………………………… bei 90 Grad ………………………… (waschen)
 7. In den letzten 10 Jahren ………………………… mehr Fastfood ………………………… (verkaufen)
 8. Die Kartoffeln ………………………… nicht ………………………… (schälen)
 9. Der Terrorist ………………………… im Stadtzentrum ………………………… (sehen)
 10. Der neue Plan ………………………… vom Direktor ………………………… (akzeptieren)

Antworten

 1. Horst wurde vom Mathelehrer gefragt. 2. Im Sommer wurde viel Obst konsumiert. 3. Der Kassierer wurde gestern überfallen. 4. Ich glaube, dieses Geld wurde gefälscht. 5. In den Koffer wurden zu viele Sachen gepackt. 6. Die Handtücher wurden bei 90 Grad gewaschen. 7. In den letzten 10 Jahren wurde mehr Fastfood verkauft. 8. Die Kartoffeln wurden nicht geschält. 9. Der Terrorist wurde im Stadtzentrum gesehen. 10. Der neue Plan wurde vom Direktor akzeptiert.

Możesz zadać pytanie odnośnie niemieckiej strony biernej w czasie przeszłym.