Liczebniki porządkowe

niemieckie liczebniki porządkowe

Liczebniki porządkowe odpowiadają na pytanie który, która, które?

Tworzymy liczebniki porządkowe poprzez dodanie -te. Wyjątkiem jest 1 i 3, które mają formę erste i dritte oraz 7 i 8. 7 to siebte a nie siebente, a osiem ponieważ kończy się już na t, otrzymuje jedynie -e: achte.

Od 20 do liczebnika głównego dodajemy -ste, czyli jeszcze „s”

Der/die/das ersteelfteeinundzwanzigstehundertste
zweitezwölftezweiundzwanzigstehunderterste
drittedreizehntedreiundzwanzigstehundertzweite
viertevierzehntedreiβigstedunderteinunzanzigste
fünftefünfzehntevierzigstedreihundertste
sechstesechzehntefünfzigstetausendste
siebtesiebzehntesechzigstemillionste
achteachtzehntesiebzigste
neunteneunzehnteeachtzigste
zehntezwanzigsteneunzigste
liczebniki porządkowe

Liczebniki porządkowe odmieniają się jak przymiotniki. Przed nimi mamy rodzajnik określony, zaimek dzierżawczy albo zaimek wskazujący:

Die erste Arbeit.

Meine erste Arbeit.

Diese erste Arbeit.

Liczebniki te mogą być użyte również jako rzeczowniki:

Er geht immer als Erster durch die Tür.

Czasami miesiące są podawane liczbowo

Można powiedzieć heute ist der fünfte April. Ale też: Heute ist der fünfte Vierte.

Zadanie 1

Aufgabe 1

Odpowiedz na pytania podając daty słownie. Tu już prawidłowa odmiana z rozdziału o odmianie przymiotników się przyda.

  1. Ich habe am ……………………..…………………….. (16) Mai Geburtstag.
  2. Ist heute der ……………………..…………………….. (1) April?
  3. Ja, wir leben im ……………………..…………………….. (21) Jahrhundert.
  4. Mozart hat im ……………………..…………………….. (18) Jahrhundert gelebt.
  5. Meine Frau hat am ……………………..…………………….. (25) Urlaub.
  6. Er hat den ……………………..…………………….. (3) Platz.
  7. Er feiert heute seinen ……………………..…………………….. (40) Geburtstag.
  8. Kennst du seine ……………………..…………………….. (4) Frau?
  9. Unser Sohn besucht die ……………………..…………………….. (7) Klasse.
  10. Ich sage es dir schon zum ……………………..…………………….. (100) Mal!

Antworten

Aufgabe 1

1.sechzehnten, 2. erste, 3. einundzwanzigsten, 4. achtzehnten, 5. Fünfundzwanzigsten, 6. dritten, 7. vierzigsten, 8. vierte, 9. siebte, 10. hundertsten

Możesz zadać pytanie odnośnie liczebników porządkowych.