Odmiana przymiotników. Adjektivdeklination.

Zanim przejdziesz do odmiany przymiotników może warto powtórzyć odmianę rodzajników określonych i nieokreślonych?

Inaczej odmieniamy przymiotniki po rodzajniku określonym a inaczej po nieokreślonym. Przykład:

Der kleine Mann.

Ein kleiner Mann.

Umiejętność poprawnej odmiany przychodzi z czasem wraz z oczytaniem, osłuchaniem i rozwiązywaniem ćwiczeń. Jeżeli przykładowo lubimy Mozarta i kilka razy usłyszymy, że jedno z jego najsłynniejszych dzieł to Eine kleine Nachtmusik i zapamiętamy tę nazwę to również powinniśmy przykładowo powiedzieć eine kleine Frau, albo Eine blaue Bluse. Z czasem przychodzi to wyczucie i Eine klein Katze po prostu będzie źle brzmiało.

Oczywiście wiele błędów na początku będzie wynikało nie koniecznie ze złej znajomości tabelek odmiany, lecz z błędnej oceny rodzajnika rzeczownika (der, die czy das).

Są trzy różne tabelki odmiany których należy się nauczyć.

Po

 • rodzajniku określonym,
 • nieokreślonym
 • po zaimkach dzierżawczych (mein,dein, sein ….) i zaprzeczeniu kein.

Istnieje jeszcze tabelka odmiany przymiotnika bez rodzajnika, ale ponieważ we wszystkich przypadkach liczby pojedynczej i mnogiej (poza rzadkim dopełniaczem, Genitiv) mają przymiotniki wtedy końcówki rodzajnika określonego to nie potraktowałem tego jak coś nowego. Ta odmiana omówiona jest na końcu.

Odmiana przymiotnika po rodzajniku określonym.

  m n f Plural
Nominativ, mianownik, kto?, co? Der kleine Mann Das kleine Kind Die kleine Frau Die kleinen Kinder
Akkusativ, biernik, kogo? czego? Den kleinen Mann Das kleine Kind Die kleine Frau Die kleinen Kinder
Dativ, celownik, komu? czemu? Dem kleinen Mann Dem kleinen Kind Der kleinen Frau Den kleinen Kindern
Daję oddzielnie Genitiv (dopełniacz), ponieważ rzadko występuje w porównaniu z innymi przypadkami.
Genitiv, dopełniacz, czyj? Des kleinen Mannes Des kleinen Kindes Der kleinen Frau Der kleinen Kinder
odmiana przymiotników po rodzajniku określonym

Wskazówki: po rodzajniku określonym przymiotniki mogą mieć jedynie dwie końcówki: albo –e albo –en.

Cały mianownik liczy pojedynczej to e. W Bierniku już tylko 2 e a w Celowniku jak i w liczbie mnogiej tylko en.

Odpowiedzi do zadań znajdziesz na końcu tej sekcji:

Aufgabe 1

Uzupełnij luki w mianowniku, bierniku bądź celowniku

 1. Peter hat das neu…. Auto in Deutschland gekauft.
 2. Ich will die kalt….. Suppe nicht trinken.
 3. Der neu……. Fernseher ist schon wieder kaputt.
 4. Verstehst du die schwierig……. Aufgaben?
 5. Mit dem dumm……. Peter will ich nicht diskutieren.
 6. Wo hast du das bequem………. Sofa gekauft?
 7. Das aktuell…….. Angebot findest du im Internet.
 8. Der erst….. König hat hier gewohnt.
 9. Willst du mit der neu…….. Lehrerin sprechen?
 10. Ich habe den aktuell…… Film von Scorsese schon gesehen.

Aufgabe 2

Według wzoru odmiany przymiotników po rodzajniku określonym odmieniamy też: alle, zaimki wskazujące (dieser, diese, dieses), pytające (welcher itd.), oraz jeder, jedes, jede, solcher, solche, solches.

 1. Diese….. neu…. Film ist wirklich langweilig.
 2. Ich will aber diese…. süß…. Brötchen essen. (Plural)
 3. Hast du schon mit jede……. neu…. Mitarbeiter gesprochen?
 4. Welch…. fantastisch…… Idee hast du jetzt?
 5. Jede…. gesund…. Hund muss laufen.
 6. Solch…… intim…….. Fragen habe ich nicht gestellt.
 7. Er wohnt noch bei diese……… schrecklich……. Frau.
 8. Wo hast du diese……… warm…… Pullover gekauft?
 9. All…. frisch…… Fische schmecken mir.
 10. Hast du mit all… wichtig……. Politikern gesprochen?

Aufgabe 3

Przetłumacz zdania (używając rodzajnika określonego).

 1. Ten silny alkohol mi nie smakuje. ………………………………………………………………………………
 2. Mała starówka w Warszawie jest kolorowa. ………………………………………………………………………………
 3. To jest najlepsza odpowiedź. ………………………………………………………………………………
 4. Zjadłeś zielone jabłko. ………………………………………………………………………………
 5. W pierwszej pracy byłem krótko. ………………………………………………………………………………
 6. Młody lekarz przychodzi punktualnie. ………………………………………………………………………………
 7. Ostatnie zadanie jest za trudne. ………………………………………………………………………………
 8. Niemiecka kolej też nie zawsze jest punktualna. ………………………………………………………………………
 9. Chciałbym tę zieloną piłkę. ………………………………………………………………………………
 10. Twoja mama pracuje w tym pięknym banku. ………………………………………………………………………………

Odmiana przymiotnika po rodzajniku nieokreślonym:

  m n f Plural
Nominativ, mianownik, kto?, co? Ein kleiner Mann Ein kleines Kind Eine kleine Frau Kleine Kinder
Akkusativ, biernik, kogo? czego? Einen kleinen Ein kleines Eine kleine Kleine Kinder
Dativ, celownik, komu? czemu? Einem kleinen Einem kleinen Einer kleinen Kleinen
Daję oddzielnie Genitiv (dopełniacz), ponieważ rzadko występuje w porównaniu z innymi przypadkami.
Genitiv, dopełniacz, czyj? Eines kleinen Mannes Eines kleinen Kindes Einer kleinen Frau Kleiner Kinder
Odmiana przymiotników po rodzajniku nieokreślonym.

Aufgabe 4

Uzupełnij luki w mianowniku, bierniku bądź celowniku

 1. Das war ein kurz…… Treffen.
 2. Ich nehme einen frisch…….. Salat.
 3. Möchtest du einen stark……… Kaffee?
 4. Ich kaufe einem fremd………. Mann keine Blumen.
 5. Ich lese jetzt ein interessant……. Buch.
 6. Das ist aber eine einfach………… Aufgabe.
 7. Ein lustig…… Kobold geht in den Wald. ……………………………………………
 8. Ich habe heute einer deutsch………. Firma eine E-Mail geschickt.
 9. -Möchten Sie klein…… oder groß……. Pommes? -Gemischt bitte.

Aufgabe 5

Przetłumacz zdania (używając rodzajnika nieokreślonego).

 1. Cześć, mam ładny samochód przed klubem. ………………………………………………………………………………
 2. Myślę, że kupię w tym roku ciepłą kurtkę. ………………………………………………………………………………
 3. Czytam teraz ciekawą książkę. ………………………………………………………………………………
 4. Wydaje mi się że on ma jedną dłuższą nogę. ………………………………………………………………………………
 5. Na urodziny chciałbym nowy komputer. ………………………………………………………………………………
 6. On pracuje w starym muzeum. ………………………………………………………………………………
 7. Widziałem go z obcą dziewczyną. ………………………………………………………………………………
 8. Niestety mieszkanie ma ciemną kuchnię. ………………………………………………………………………
 9. Znowu masz nowego męża? ………………………………………………………………………………
 10. Mieszkaliśmy w małym Hotelu. ………………………………………………………………………………

Wyjątki:

Takie przymiotniki jak lila, rosa, beige, orange, super, prima się nie odmieniają.

Przymiotniki kończące się na -el, i -er (np. dunkel, edel, teuer, sauer) tracą w odmianie e. np. Der teure Fernseher.

Aufgabe 6

Uzupełnij końcówki

 1. Der ……. Pullover gefällt mir. (dunkel)
 2. Siehst du hier eine ………. Bluse? (rosa)
 3. Ich will den …….……. Schal nicht kaufen. (teuer)
 4. Hast du die …………… Frau gesehen? (sauer)
 5. Ich gratuliere dem ……………. Professor. (glücklich)
 6. Das ist ein ……………….. Wein. (edel)
 7. Ein ………… Hemd passt dir sehr gut. (lila)
 8. Willst du den ………… Apfel wirklich essen? (sauer)
 9. Die …………. Schuhe passen dir nicht. (dunkel)
 10. Frag einfach einen ………. Lehrer. (nett)

Trzecia tabelka (niestety) do odmiany zaimków dzierżawczych (mein, dein, sein itd.) i zaprzeczenia kein. Ale właściwie to to nie jest trzecia tabelka, lecz połączenie pierwszych dwóch.

W liczbie pojedynczej jest to tabelka po rodzajniku nieokreślonym. Czyli mein, kein itd. Odmienia się jak ein.

W liczbie mnogiej jest tak jak po rodzajniku określonym.

  m n f Plural
Nominativ, mianownik, kto?, co? Mein/kein kleiner Mann Mein/kein kleines Kind Meine/keine kleine Frau Meine/keine kleinen Kinder
Akkusativ, biernik, kogo? czego? Meinen/keinen kleinen Mein/kein kleines Kind Meine/keine kleine Frau Meine/keine kleinen Kinder
Dativ, celownik, komu? czemu? Meinem/keinem kleinen Meinem/keinem kleinen Meiner/keiner kleinen Meinen/keinen kleinen Kindern
Daję oddzielnie Genitiv (dopełniacz), ponieważ rzadko występuje w porównaniu z innymi przypadkami.
Genitiv, dopełniacz, czyj? Meines/keines kleinen Mannes Meines/keines kleinen Kindes Meiner/keiner kleinen Frau Meiner/keiner kleinen Kinder
Odmiana przymiotników po zaimkach dzierżawczych i przeczeniu kein-

Aufgabe 7

Uzupełnij końcówki

 1. Das ist kein……. gut….. Plan.
 2. Mein…. neu…… Freundin kommt aus Spanien.
 3. Super, du hast kein…… korrekt…….. Antwort!
 4. Ich brauche kein……….. gut…….. Ideen von dir.
 5. Ich fahre mit mein…….. neu…….. Freundin in den Urlaub.
 6. Das war kein….. billig……….. Hose.
 7. Hast du mit unser……. neu………… Chef gesprochen?
 8. Sie arbeitet in mein……… alt………… Schule.
 9. Du solltest kein……… laut……. Musik hören.
 10. Ich habe kein……. essbar….. Pilze gefunden.

Aufgabe 8

Przetłumacz

 1. Kto spał w moim małym łóżku?
 2. Możesz zapytać swojego najlepszego przyjaciela.
 3. To nie jest dobra odpowiedź.
 4. Dlaczego nie kupujesz żadnych drogich rzeczy?
 5. Pamiętasz jego pierwsze pytanie?
 6. On tańczył z moją najlepszą przyjaciółką.
 7. Chcemy sprzedać nasz mały dom.
 8. Nie mamy dziś złej pogody w Anglii.
 9. Możesz mi w tym roku nie kupować nowych skarpetek?
 10. Poznałeś jej młodego męża?

Odmiana przymiotników bez rodzajnika.

Z wyjątkiem dopełniacza przymiotniki bez rodzajnika przyjmują końcówkę rodzajnika określonego.

  m n f Plural
Nominativ, mianownik, kto?, co? kleiner Mann kleines Kind kleine Frau kleine Kinder
Akkusativ, biernik, kogo? czego? kleinen Mann kleines Kind kleine Frau kleine Kinder
Dativ, celownik, komu? czemu? kleinem Mann kleinem Kind kleiner Frau kleinen Kindern
Daję oddzielnie Genitiv (dopełniacz), ponieważ rzadko występuje w porównaniu z innymi przypadkami.
Genitiv, dopełniacz, czyj? kleinen Mannes kleinen Kindes kleiner Frau kleiner Kinder
Odmiana przymiotników bez rodzajników.

A kiedy takie coś występuje? Kiedy sam przymiotnik bez rodzajnika? Zwłaszcza:

– nagłówki i tytuły w gazetach (Großes Feuer in Spanien, Kalter Winter kommt)

-nagłówki w mailach i listach (Lieber Horst!, Liebe Mutter!)

-często przed rzeczownikami abstrakcyjnymi (Ich habe grosse Freude/Angst/Lust itd.

-przed rzeczownikami materiałowymi bliżej nieokreślonymi: Gute Wurst kaufe ich hier. Das ist aus hartem Plastik gemacht.

-po liczebnikach głównych: Ich sehe drei kleine Schweinchen.

-po etwas, nichts, viel, wenig: Willst du etwas Gutes trinken?

Aufgabe 9

Uzupełnij koncówki

 1. Gut…. Salat kostet viel.
 2. Kalt…….. Bier schmeckt mir.
 3. Französisch………. Wein muss nicht sein.
 4. Grün………. Tee kostet extra.
 5. Lieb….. Vater, entschuldige, dass ich so lange nicht geschrieben habe.
 6. Die Firma hat groß…… Erfolg.
 7. Magst du kalt……. Milch?
 8. Ich trinke nur frisch…….. Saft.
 9. Ist das echt…….. Gold?
 10. Haben sie etwas Radioaktiv…….. im Koffer?
 11. Griechisch…….. Wein ist heute im Angebot.
 12. Ich habe vier süß……. Hunde zu Hause.
 13. Ich kaufe nur ökologisch……. Baumwolle.
 14. Und ich trinke nur glutenfrei……. Wasser.
 15. Ich habe groß…… Hunger.

Aufgabe 10

Przetłumacz używając przymiotników bez rodzajnika:

1.Kocham zielone lasy.

2. Czy to polskie wino?

3. Mam duże pragnienie.

4. Życzę tobie miłych ferii.

5. Kupiłem dobre drewno.

6. Czy to prawdziwa skóra?

7. Lubisz głośną muzykę?

8. On pali mocne papierosy.

9. Zimne mięso dłużej pozostaje świeże.

Odpowiedzi:

Aufgabe 1

1, neue 2, kalte 3, neue 4, schwierigen 5, dummen 6, bequeme 7, aktuelle 8, erste 9, neuen 10, aktuellen

Aufgabe 2

1, Dieser neue 2, dieses süße 3, jedem neuen 4, Welche fantastische 5, Jeder gesunde 6, Solche intimen 7, dieser schrecklichen 8, diesen warmen 9, Alle frischen 10, allen wichtigen

Aufgabe 3

1, Dieser/der starke Alkohol schmeckt mir nicht. 2, Die kleine Altstadt in Warschau ist bunt. 3, Das ist die beste Antwort. 4, Du hast den grünen Apfel gegessen. 5, In der ersten Arbeit war ich kurz. 6, Der junge Arzt kommt pünktlich. 7, Die letzte Aufgabe/Übung ist zu schwer/schwierig. 8, Die deutsche Bahn ist auch nicht immer pünktlich. 9, Ich möchte den grünen Ball. 10, Deine Mutter arbeitet in dieser schönen Bank.

Aufgabe 4

1, kurzes, 2, frischen 3, starken 4, fremden 5, interessantes 6, einfache 7, lustiger 8, deutschen 9, kleine große

Aufgabe 5

1, Hallo, ich habe ein schönes Auto vor dem Club. 2, Ich denke/glaube, dass ich dieses Jahr eine warme Jacke kaufe. 3, Ich lese jetzt ein interessantes Buch. 4, Ich glaube/denke, dass er ein längeres Bein hat. 5, Zum Geburtstag möchte ich einen neuen Computer. 6, Er arbeitet in einem alten Museum. 7, Ich habe ihn mit einem fremden Mädchen gesehen. 8, Leider hat die Wohnung eine dunkle Küche. 9, Hast du wieder einen neuen Mann/Ehemann? 10, Wir haben in einem kleinen Hotel gewohnt.

Aufgabe 6

1, dunkle 2, rosa 3, teuren 4, saure 5, glücklichen 6, edler 7, lila 8, sauren 9, dunklen 10, netten

Aufgabe 7

1, kein guter 2, Meine neue 3, keine korrekte 4, keine guten 5, meiner neuen 6, keine billige 7, unserem neuen 8, meiner alten 9, keine laute 10, keine essbaren

Aufgabe 8

1, Wer hat in meinem kleinen Bett geschlafen? 2, Du kannst deinen besten Freund fragen. 3, Das ist keine gute Antwort. 4, Warum kaufst du keine teuren Sachen? 5, Erinnerst du dich an seine erste Frage? 6, Er hat mit meiner besten Freundin getanzt. 7, Wir wollen/möchten unser kleines Haus verkaufen. 8, Wir haben heute kein schlechtes Wetter in England. 9, Kannst du mir dieses Jahr keine neuen Socken Kaufen? 10, Hast du ihren jungen Mann/Ehemann kennengelernt?

Aufgabe 9

1, Guter 2, Kaltes 3, Französischer 4, Grüner 5, Lieber 6, großen 7, kalte8, frischen 9, echtes 10, Radioaktives 11, Griechischer 12, süße 13, ökologische 14, glutenfreies 15, großen

Aufgabe 10

1. Ich liebe grüne Wälder. 2. Ist das polnischer Wein? 3. Ich habe großen Durst. 4. Ich wünsche dir angenehme/nette/schöne Ferien! 5. Ich habe gutes Holz gekauft. 6. Ist das echtes Leder? 7. Magst du laute Musik? 8. Er raucht starke Zigaretten. 9. Kaltes Fleisch bleibt länger frisch.

Możesz zadać pytanie odnośnie niemieckiej odmiany przymiotników.