Liczebniki główne po niemiecku

liczby niemieckie

Liczebniki niemieckie do 20:

null
einself
zweizwölf
dreidreizehn
viervierzehn
fünffünfzehn
sechssechzehn
siebensiebzehn
achtachtzehn
neunneunzehn
zehnzwanzig
liczebniki po niemiecku od 0 do 20

Uważać należy na pisownię i wymowę 16 i 17. Ponieważ inaczej niż 13, 14 itd. mają one uciętą końcówkę, to znaczy sechzehn nie ma s, a siebzehn en.

A teraz liczebniki od 20:

zwanzig
dreiβig
vierzig
fünfzig
sechzig
siebzig
achtzig
neunzig
(ein)hundert
liczebniki dziesiętne

Jeżeli chcesz się osłuchać z wymową niemieckich liczebników:

https://www.youtube.com/watch?v=4flji5x-f_c

Uważać należy na pisownię i wymowę 60 i 70. Ponieważ inaczej niż 40, 50 itd. mają one uciętą końcówkę, to znaczy sechzig nie ma s, a siebzig en. Wszystkie liczby między 20 a 99 mają końcówkę -zig, z wyjątkiem 30-39 gdzie mamy końcówkę „-βig”, czyli „β” zamiast „z”

Dwadzieścia pięć to pięć i dwadzieścia po niemiecku. Inaczej niż w języku polskim, w języku niemieckim zaczynamy od mniejszej liczby kiedy łączymy liczby z przedziału 1-9 z liczbami 10, 20, 30, itd. do 90:

25

fünfundzwanzig

Kilka przykładów:

22 zweiundzwanzig
33 dreiunddreiβig
41 einundvierzig
54 vierundfünfzig
67 siebenundsechzig
78 achtundsiebzig
89 neunundachzig
95 fünfundneunzig
liczebniki niemieckie

Może się to wydawać skomplikowane, ale szybko można się do tego przyzwyczaić. Myśle że 82 we francuskim, czyli quatre-vingt-deux, czyli cztery-dwadzieścia-dwa jest bardziej zawiłe. Eine Milliarde to miliard, a nie „billion” jak w angielskim. I w języku polskim mamy cztery krzesła, ale 5 krzeseł, a tak dziwnego zjawiska z liczebnikami w języku niemieckim nie ma.

Liczebnik eins:

Jest to odmienny liczebnik. Odmienia się jak rodzajnik nieokreślony (patrz rodział, rodzajnik nieokreślony)

Ich sehe einen Frosch.

Kiedy występuje samodzielnie, albo na końcu liczby to jest to eins:

Drei, zwei, eins. Ich komme!

Dreihunderteins und einhundert eins sind vierhundertzwei.

Jeżeli występuje przed inną liczbą to traci s i jest to ein:

Einundzwanzig und einundvierzig sind zweiundsechzig.

Einhundert ist nicht viel für so ein gutes Buch.

Liczebniki piszemy małą literą, chyba, że są to rzeczowniki pochodzące od liczebników:

In zwei Minuten kommt die Drei. (numer tramwaju)

Die erste Million muss man stehlen.

Ich habe eine Eins in Chemie. (W Niemczech to najlepsza ocena, a 6 najgorsza)

Liczebniki poniżej miliona piszemy łącznie, a więc rozpisując je możemy otrzymać naprawdę długie słowa:

achthundertvierundsechzigtausendvierhundertzweiundzwanzig – 864422

osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta dwadzieścia dwa

Inne większe liczby:

(ein)hundert 100zehntausend 10000
(ein)hundertzweiundvierzig 142(ein)hunderttausend 100000
Vierhundert 400eine Million 1000000
(ein)tausend 1000Eine Milliarde 1000000000
duże liczby

Czasami liczby między 1000 a 2000 podawane są setkami:

1300 – dreizehnhundert

Ich brauche noch fünfzehnhundert Euro um ein Auto zu kaufen.

Podając rok między 1000 a 2000 używamy setek:

1863 – achtzehnhundertdreiundsechzig

1920 – neunzehnhundertzwanzig

2015 – zweitausendfünfzehn (ponieważ to już więcej niż 2000)

Przeczytaj też wpis odnośnie niemieckich liczebników porządkowych.

Zadanie 1: na liczebniki niemieckie

Odpowiedz na pytania pełnym zdaniem i liczby napisz słownie.

  1. Wie viele Gäste sind eingeladen? (12)
  2. Was wiegst du? (71 Kilo)
  3. Wie viele Kerzen sind auf der Torte? (40)
  4. Wie alt bist du? (23)
  5. Was kostet die Lampe? (123 Euro)
  6. Wie viele Spieler sind auf dem Platz? (22)
  7. Wie hoch ist der Berg? (900 Meter)
  8. Wie lange bist du verheiratet? (11 Jahre)
  9. Wie viele Tage Urlaub hast du? (26)
  10. Wie viele Rosen schenkst du ihr? (33)

Antworten:

1. Zwölf Gäste sind eingeladen. 2. Ich wiege einundsiebzig Kilo. 3. Vierzig Kerzen sind auf der Torte. 4. Ich bin dreiundzwanzig. 5. Die Lampe kostet einhundertdreiundzwanzig Euro. 6. Zweiundzwanzig Spieler sind auf dem Platz. 7. Der Berg ist neunhundert Meter hoch. 8. Ich bin elf Jahre verheiratet. 9. Ich habe sechsundzwanzig Tage Urlaub. 10. Ich senke ihr dreiunddreißig Rosen.

Możesz zadać pytanie odnośnie niemieckich liczebników.