Liczby po niemiecku

liczebniki

Podzieliłem liczby tak by nie było za dużo naraz. W pierwszej tabelce znajdziemy liczby po niemiecku od 0 do 20, w drugiej do 100. Wymowę liczb można kliknąć w zadaniu załączonym pod pierwszą i drugą tabelką. Uważać należy na pisownię i wymowę 16 i 17. Ponieważ inaczej niż 13, 14 itd. mają one uciętą końcówkę, to znaczy sechzehn nie ma s, a siebzehn en.

Liczby po niemiecku do 10 i do 20

nullzero
einsjeden
zweidwa
dreitrzy
viercztery
fünfpięć
sechssześć
siebensiedem
achtosiem
neundziewięć
zehndziesięć
elfjedenaście
zwölfdwanaście
dreizehntrzynaście
vierzehnczternaście
fünfzehnpiętnaście
sechzehnszesnaście
siebzehnsiedemnaście
achtzehnosiemnaście
neunzehndziewiętnaście
zwanzigdwadzieścia
liczebniki 1-20 po niemiecku

https://quizlet.com/_9kzsti?x=1qqt&i=3f6pwz

A teraz liczebniki od 20 do 100:

zwanzigdwadzieścia
dreiβigtrzydzieści
vierzigczterdzieści
fünfzigpięćdziesiąt
sechzigsześćdziesiąt
siebzigsiedemdziesiąt
achtzigosiemdziesiąt
neunzigdziewięćdziesiąt
hundertsto
liczby od 20 do 100 po niemiecku

https://quizlet.com/_9kzu8c?x=1qqt&i=3f6pwz

Uważać należy na pisownię i wymowę 60 i 70. Ponieważ inaczej niż 40, 50 itd. mają one uciętą końcówkę, to znaczy sechzig nie ma s, a siebzig en. Wszystkie liczby między 20 a 99 mają końcówkę -zig, z wyjątkiem 30-39 gdzie mamy końcówkę „-βig”, czyli „β” zamiast „z”

Dwadzieścia pięć to pięć i dwadzieścia po niemiecku. Inaczej niż w języku polskim, w języku niemieckim zaczynamy od mniejszej liczby kiedy łączymy liczby z przedziału 1-9 z liczbami 10, 20, 30, itd. do 90:

25 – fünfundzwanzig

Kilka przykładów:

22 zweiundzwanzig
33 dreiunddreiβig
41 einundvierzig
54 vierundfünfzig
67 siebenundsechzig
78 achtundsiebzig
89 neunundachzig
95 fünfundneunzig
różne liczby po niemiecku

Liczebnik „eins”:

Jest to odmienny liczebnik. Odmienia się jak rodzajnik nieokreślony (patrz rozdział, rodzajnik nieokreślony)

Ich sehe einen Frosch.

Kiedy występuje samodzielnie, albo na końcu liczby to jest to eins:

Drei, zwei, eins. Ich komme!

Dreihunderteins und einhundert eins sind vierhundertzwei.

Jeżeli występuje przed inną liczbą to traci s i jest to ein:

Einundzwanzig und einundvierzig sind zweiundsechzig.

Einhundert ist nicht viel für so ein gutes Buch.

Liczebniki piszemy małą literą, chyba, że są to rzeczowniki pochodzące od liczebników:

In zwei Minuten kommt die Drei. (numer tramwaju)

Die erste Million muss man stehlen.

Ich habe eine Eins in Chemie. (W Niemczech to najlepsza ocena, a 6 najgorsza)

Liczebniki poniżej miliona piszemy łącznie, a więc rozpisując je możemy otrzymać naprawdę długie słowa:

achthundertvierundsechzigtausendvierhundertzweiundzwanzig – 864422

osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta dwadzieścia dwa

Inne większe liczby:

(ein)hundert 100zehntausend 10000
(ein)hundertzweiundvierzig 142(ein)hunderttausend 100000
Vierhundert 400eine Million 1000000
(ein)tausend 1000Eine Milliarde 1000000000
liczby do miliarda po niemiecku

Duże liczby

Czasami liczby między 1000 a 2000 podawane są setkami:

1300 – dreizehnhundert

Ich brauche noch fünfzehnhundert Euro um ein Auto zu kaufen.

Podając rok między 1000 a 2000 używamy setek:

1863 – achtzehnhundertdreiundsechzig

1920 – neunzehnhundertzwanzig

2015 – zweitausendfünfzehn (ponieważ to już więcej niż 2000)

Jeżeli chcesz rozwiązać ćwiczenie na liczebniki to przejdź do liczebników w części gramatycznej.