Odmiana rzeczownika z rodzajnikiem nieokreślonym

Rzeczowniki w języku niemieckim posiadają swój rodzajnik, który określa rodzaj, przypadek (jeden z 4) oraz liczbę rzeczownika. W niemieckim występują rodzajniki określone (der, die, das) i nieokreślone (ein, eine i znowu ein).

W liczbie mnogiej rodzajnik nieokreślony nie występuje.

Odmiana rodzajnika nieokreślonego:

  rodzaj męski rodzaj żeński rodzaj nijaki liczba mnoga
mianownik Nominativ ein Mann eine Frau ein Kind Männer/Frauen/Kinder
biernik Akkusativ einen Mann eine Frau ein Kind Männer/Frauen/Kinder
celownik Dativ einem Mann einer Frau einem Kind Männern/Frauen/Kindern
Używany rzadko:        
dopełniacz Genitiv eines Mannes einer Frau eines Kindes (Männer/Frauen/Kinder) – używane jedynie z rodzajnikiem określonym

Tak jak rodzajnik nieokreślony odmieniają się również zaimki dzierżawcze i przeczenie kein w liczbie pojedynczej.

Kiedy używamy rodzajnika nieokreślonego, a kiedy określonego można sprawdzić w odpowiednim rozdziale.

Mianownik odpowiada na pytanie kto?/co?

Biernik odpowiada na pytanie kogo?/co?

Celownik odpowiada na pytanie komu?/czemu?

Dopełniacz odpowiada na pytanie czyj?/czego?

-Popularne czasowniki z mianownikiem:

sein, heißen, werden, bleiben

Das ist ein Aligator und kein Krokodil.

Das wird ein Problem.

-Popularne czasowniki z biernikiem (w niemieckim większość czasowników):

haben, bestellen, besuchen, brauchen, essen, hören, kaufen, kennen, lesen, lieben, nehmen, suchen, trinken, vergessen, verstehen …….i wiele innych.

Biernik występuje również po pewnych przyimkach: für, um, durch, ohne, gegen, entlang

Wir bestellen jeden Montag eine Pizza.

Ich glaube, du brauchst einen Freund.

-Popularne czasowniki z Dativem:

antworten, danken, drohen, fehlen, folgen, gefallen, gehören, glauben, gratulieren, helfen, passen, passieren, raten, schmecken, vertrauen, weh tun,

Celownik występuje również po pewnych przyimkach: ab, aus, bei, mit, nach seit, von, zu

Er dankt einem Mann.

Diese Hose passt nur einem Kind.

Odmianę rodzajników określonych znajdziesz tu: https://drugijezyk.pl/odmiana-rodzajnika-okreslonego/

Aufgabe 1

Uzupełnij zdania rodzajnikiem nieokreślonym.

  1. Unsere Familie fährt für ……………… Woche in Urlaub.
  2. Hat das Haus ……………… Dusche?
  3. Ich habe ……………… Pizza und …………… Schokolade gegessen und habe jetzt Bauchschmerzen.
  4. Wir arbeiten jetzt für ……………… internationale Firma.
  5. Ich gratuliere …………. Kind aus der Klasse 3d.
  6. Gut, ich kaufe dir ……………… Hund.
  7. Nur ……………… Zimmer ist frei.
  8. Wir haben nur ……………… Baum im Garten.
  9. Gibt es ……………… Schule in deinem Dorf?
  10. Komm, wir essen ……………….. Hamburger.

Antworten

Aufgabe 1

1.eine, 2, eine 3, eine, eine 4, eine 5, einem 6, einen 7, ein 8, einen 9, eine 10, einen

A teraz może odmiana rodzajników określonych?: https://drugijezyk.pl/odmiana-rodzajnika-okreslonego/

Możesz zadać pytanie odnośnie rodzajnika nieokreślonego.