Rzeczowniki – liczba mnoga.

liczba mnoga niemieckich rzeczowników

Przykład na: liczba mnoga niemieckich rzeczowników: Warum machen wir runde Pizzen in eckige Kartons und essen sie dann als Dreiecke?

Rodzajnik dla liczby mnogiej to „die”. Rodzajnik nieokreślony w przypadku liczby mnogiej jest jeszcze łatwiejszy – po prostu go nie ma. Niestety reguły dla liczby mnogiej często nie są sztywnymi regułami a jedynie generalizacjami od których istnieją wyjątki. Ucząc się nowych rzeczowników najlepiej zatem uczyć się ich od razu z ich liczbą mnogą i rodzajnikiem. Jednak na początku nauki poniższe reguły mogą być przydatne a z czasem po prostu przychodzi osłuchanie/oczytanie i czujemy że 1 Auto i 2 Autos i 1 Wagen ale 2 Wagen.

Rozróznić możemy 5 grup:

 1. – e

Większość rzeczowników rodzaju męskiego i nijakiego. Często z przegłosem (ä,ö,ü).

der Ball – die Bälle

das Heft – die Hefte

 1. -en/-n

Wszystkie rzeczowniki rodzaju męskiego tak zwanej słabej deklinacji (patrz rozdział – deklinacja rzeczownika)

der Kunde – die Kunden

der Junge – die Jungen

Większość rzeczowników rodzaju żeńskiego (wyjątek: niektóre jednosylabowe rzeczowniki żeńskie)

die Frau – die Frauen

die Aufgabe – Die Aufgaben

 1. -er

Jednosylabowe rzeczowniki rodzaju nijakiego. Plus przegłos.

das Haus – die Häuser

das Buch – die Bücher

Niektóre rzeczowniki rodzaju męskiego.

der Mann – die Männer

 1. -s

Wiele rzeczowników pochodzenia obcego, zwłaszcza z angielskiego.

das Ticket – die Tickets

der Chef – die Chefs

Rzeczowniki zakończone samogłoską (a,i,o,u) poza -e.

die Oma – die Omas

Skróty.

der Pkw – die Pkws

 1. – bez końcówki

Większość rzeczowników rodzaju męskiego i nijakiego kończących się na: -er, en, -el, -chen, -lein. Choć czasami mają przegłos w rodzaju męskim (a,o,u – ä,ö,ü)

der Garten – die Gärten

der Manager – die Manager

der Wagen – die Wagen

der Bruder – die Brüder

Aufgabe 1

Wpisz liczbę mnogą rzeczowników podanych w nawiasach:

 1. Super, nicht alle …………………………. waren falsch. (die Antwort)
 2. Opa erzählt die besten …………………………. (die Geschichte)
 3. Heute hat fast jede Familie mehrere …………………………. zu Hause. (der Computer)
 4. Warum müssen alle …………………………. brennen, wenn niemand zu Hause ist? (die Lampe)
 5. Gibt es …………………………. von polnischen Produzenten? (das Handy)
 6. …………………………. benehmen sich anders! (die Dame)
 7. Nein, mit dir spiele ich nicht. Ich spiele nur mit …………………………. (der Profi)
 8. Kannst du bitte einige …………………………. machen? (das Foto)
 9. Wir brauchen drei …………………………. für den Salat. (der Apfel)
 10. In diesem Hotel sind die …………………………. viel bequemer. (das Bett)

Aufgabe 1

1.Antworten, 2. Geschichten, 3.Computer, 4. Lampen, 5. Handys, 6. Damen, 7. Profis, 8. Fotos, 9. Äpfel, 10. Betten.

Możesz zadać pytanie odnośnie liczby mnogiej niemieckich rodzajników.