Czasowniki modalne

„Was kann ich wissen?

Was soll ich tun?

Was darf ich hoffen?

Was ist der Mensch?“

Vier Fragen von Immanuel Kant 1765

W języku niemieckim jak i polskim istnieją czasowniki modalne. W niemieckim jest ich 6. W zdaniu oznajmiającym na drugim miejscu jest czasownik modalny a na końcu czasownik w bezokoliczniku:

Ich will dieses Jahr mehr trainieren.

Chcę w tym roku więcej trenować

Polskie podręczniki podają zazwyczaj 6 czasowników modalnych, niemieckie 7. Czasowników modalnych jest 6, ale jeden z nich mögen jest bardzo popularny w trybie przypuszczającym gdzie przyjmuję formę möchten i znaczy coś innego. Z powodu popularności tego czasownika również tutaj omówię 7 czasowników.

wollen – chcieć

Ich will eure Stimmen hören. (zespół Rammstein) – Chcę słyszeć wasze głosy.

Was willstduheutenochmachen? – Co chcesz dzisiaj jeszcze zrobić?

müssen – musieć

Wir müssendieseWochelängerarbeiten. – Musimy w tym tygodniu dłużej pracować.

Ich mussleidernachHausegehen. – Muszę niestety iść do domu

können – móc, potrafić

Das kann ich dirnichtsagen. – Tego Nie mogę tobie powiedzieć.

Peter kann sehrgutGitarrespielen. – Piotr potrafi bardzo dobrze grać na gitarze.

sollen – mieć powinność

Ich sollwenigeressen. – Powinienem mniej jeść.

DusollstdeineSchwesternichtimmerärgern! – Nie powinienneś ciągle denerwować swojej siostry.

dürfen–mieć pozwolenie

Hierdarfmannichtparken. – Tu nie wolno parkować.

Dudarfst bis 11 Uhrspielen. – Wolno ci bawić się do 11.

mögen – lubić

Ten czasownik modalny występuje zazwyczaj samodzielnie, bez drugiego czasownika:

Ich mag dich. – Lubię cię.

Mein Sohn mag Spinat (essen). – Mój syn lubi (jeść) szpinak.

möchten – chcieć, życzyć sobie (czasownik ten jest mniej kategoryczny i bardziej uprzejmy niż wollen)

Ich möchte gern eine Pizza bestellen. – ChciałbymzamówićPizzę.

Was möchtestduheutesehen? – Co chciałbyś dziś zobaczyć?

Odmiana czasowników jest nieregularna w liczbie pojedynczej. Druga cecha to to, że pierwsza i trzecia osoba liczby pojedynczej są takie same.

  wollen müssen können sollen dürfen mögen möchten
ich will muss kann soll darf mag möchte
du willst musst kannst sollst darfst magst möchtest
er/sie/es will muss kann soll darf mag möchte
wir wollen müssen können sollen dürfen mögen möchten
ihr wollt müsst könnt sollt dürft mögt möchtet
sie/Sie wollen müssen können sollen dürfen mögen möchten
odmiana czasowników modalnych

Aufgabe 1

Zadanie 1.

Wstaw czasowniki modalne we właściwej formie.

  1. Wolfgang ………………… Erdbeeren. (mögen)
  2. Die Kinder ………………… noch nicht schlafen. (wollen)
  3. Du ………………… weniger Salz essen. (sollen)
  4. ………………… ich die Toilette benutzen? (dürfen)
  5. Ihr ………………… wirklich sehr schön singen. (können)
  6. Ich ………………… nicht am Wochenende arbeiten. (möchten)
  7. Du ………………… deine Wohnung dieses Jahr renovieren. (müssen)
  8. ………………… ich dir einen Kaffee machen? (sollen)
  9. ………………… du mir etwas sagen? (wollen)
  10. Niemand ………………… Alan. (mögen)

Odpowiedzi:

1.mag. 2. wollen. 3.sollst. 4.Darf. 5. könnt. 6. Möchte. 7. Musst. 8. Soll. 9. Willst. 10. mag

Możesz zadać pytanie odnośnie czasowników modalnych.