Czasownik lassen. Lass das ! (zostaw to, przestań!)

czasownik lassen

Czasownik lassen sprawia uczącym się wiele trudności ponieważ ma wiele znaczeń.

 1. Lassen występujący bez dodatku innych czasowników oznacza „zostawiać”:

– Ich lasse meinen Hund immer zu Hause. (Zawsze zostawiam mojego psa w domu)

– Ich habe meine Aktentasche zu Hause gelassen. (Zostawiłem aktówkę w domu)

– Lass mich in Ruhe! (Zostaw mnie w spokoju!)

 1. W połączeniu z innymi czasownikami może oznaczać:
 2. -Kazać, zlecać zrobienie czegoś

Ich lasse mir die Haare schneiden.

Ich lasse mein Auto reparieren.

 1. Pozwalać / Zakazywać

Lass mich das versuchen! Pozwól mi to zrobić!

Ich lasse meine Tochter nicht zur Party gehen. Nie pozwolę mojej córce iść na imprezę.

Lass ihn machen, was er will. Pozwól mu robić, co chce.

 1. Dać się zrobić, być możliwe

Das lässt sich machen.

Die Mail lässt sich nicht öffnen.

Das lässt sich nicht aushalten.

Zwłaszcza podpunkt A w drugim punkcie sprawia Polakom trudności. Polak powie, że idzie ostrzyc sobie włosy. Ponieważ to nie on będzie sam sobie strzygł włosy dlatego Niemiec w takiej samej sytuacji dodaje „lassen”, bo on jedynie zleca, a nie strzyże włosy. (Ich lasse mir die Haare schneiden). Inny przykład: Zamiast „muszę naprawić samochód” Niemiec powie, że musi zlecić (czyli lassen) naprawienie samochodu ponieważ to przecież nie on będzie majstrował przy aucie. Ich lasse mein Auto reparieren

Drugi czasownik w zdaniach z punktu 2 zachowuje się tak samo jak czasownik w zdaniach po czasowniku modalnym, to znaczy ląduje na końcu zdania w bezokoliczniku:

Die Arbeit lässt sich bis Montag machen.

Odmiana czasownika lassen (ließ, gelassen):

ichlasse
dulässt
er/sie/eslässt
wirlassen
ihrlasst
Sie/sielassen
Odmiana czasownika lassen

Dodatkowy powód dlaczego czasownik ten jest trudny dla polskojęzycznych kursantów to jego połączenie z biernikiem w podpunkcie B w drugim punkcie, czyli w znaczeniu „pozwalać” zamiast z celownikiem jak w języku polskim.

Zadanie 1

Przetłumacz zdania:

 1. Gdzie zostawiłeś samochód?
 2. Pozwól mi śpiewać kiedy chcę.
 3. Zlecam malarzowi namalowanie obrazu.
 4. Pozwól mi z nim rozmawiać!
 5. Pozwól mi spróbować!
 6. Nie puścili go do Francji.
 7. Zostawiłeś babcię bez jedzenia w domu?
 8. Nie pozwala by ją fotografowano.
 9. Da się to zrobić do dzisiejszego wieczoru.
 10. Powinieneś pozwolić się zoperować.

Antworten:

Aufgabe 1

1.Wo hast du das Auto gelassen? 2. Lass mich singen, wann ich will! 3. Ich lasse den Maler ein Bild malen. 4. Lass mich mit ihm sprechen! 5. Lass mich versuchen! 6. Sie haben ihn nach Frankreich nicht gelassen. 7. Hast du Oma/Großmutter ohne Essen zu Hause gelassen? 8. Sie lässt sich nicht fotografieren. 9. Das lässt sich bis heute Abend machen. 10. Du solltest dich operieren lassen.

Możesz zadać pytanie odnośnie czasownika lassen.