Rekcja czasowników. Rektion der Verben.

rekcja czasowników, czasowniki z przyimkami
czasowniki z przyimkami

Czasowniki z przyimkami. Verben mit Präpositionen.

Najczęstsza metoda uczenia się czasowników z przyimkami to ich wkuwanie. Jednak zauważyłem, że jest to często mało skuteczne. Kursanci i tak często zapominają z którym przyimkiem łączą się dane czasowniki i nadal mówią przykładowo Ich warte für den Sommer zamiast Ich warte auf den Sommer.

Niestety tylko niektóre pokrywają się z polskimi (np. czekać na to warten auf, na=auf, rozmawiać z to sprechen mit z=mit itd. ). Oto lista podstawowych połączeń czasowników z przyimkami (w nawiasach podałem czy łączą się z biernikiem-A, czy z celownikiem -D):

An

denken (myśleć o) A

sich erinnern (przypominać sobie) A

schreiben (pisać do) A

teilnehmen (brać udział w) D

auf

antworten (odpowiadać na) A

sich vorbereiten (przygotowywać się do) A

sich freuen (cieszyć się na) A

warten (czekać na) A

aus

bestehen (składać się z) D

bei

arbeiten (pracować dla (nazwa firmy)) D

helfen (pomagać przy) D

für

danken (dziękować za) A

sich interessieren (interecować się czymś) A

in

übersetzen (przetłumaczyć na) A

sich verlieben (zakochać sie w) A

mit

beginnen (zaczynać z) D

sich beschäftigen (zajmować się czymś) D

fahren (jechać z/czymś)D

reden (rozmawiać z) D

sprechen (rozmawiać z) D

streiten (kłócić się z) D

telefonieren (rozmawiać przez telefon z kimś) D

nach

sich erkundigen (dowiadywać się o) D

fragen (pytać o) D

suchen (szukać czegoś) D

über

sich ärgern (złościć się) A

sich freuen (cieszyć się z) A

sich beschweren (skarżyć się na) A

sprechen (rozmawiać o) A

sich streiten (kłócić się o coś) A

um

bitten (prosić o) A

gehen + es (chodzi o ) A

sich kümmern (troszczyć się o) A

von

erzählen (opowiadać o) D

träumen (marzyć, śnić o) D

zu

einladen (zapraszać na) D

gratulieren (gratulować z okazji czegoś) D

zählen (zaliczać się do) D

Sich freuen auf czy über?

Sich freuen über oznacza że się cieszymy z czegoś co już jest.

Ich freue mich über mein fantastisches Leben.

A sich freuen auf oznacza że cieszymy się z czegoś co dopiero ma nadejść:

Ich freue mich auf meinen Urlaub.

Może warto powtórzyć biernik i celownik? Tu znajdziesz dla rodzajnika nieokreślonego i określonego.

Zadanie 1

Uzupełnij przyimkami

  1. Seit wann interessierst du dich ………… Frauen?
  2. Der Film besteht ……… drei Folgen.
  3. Kann ich dich ……….. deine Telefonnummer bitten?
  4. Niemand gratuliert mir …….. Geburtstag.
  5. Im Buch geht es ………. Liebe.
  6. Wir beginnen den Unterricht immer ……….. einem Test.
  7. Alle Skifahrer warten ………. den Schnee.
  8. Warum streitest du dich immer ……… deinem Mann.
  9. Schatz, hast du oft ……. mich gedacht?
  10. Kann ich dich …………….. deinem Alter fragen?

Antworten:

1.für.2,aus.3,um.4,zum.5,um.6,mit.7,auf.8,mit.9,an.10,nach

Możesz zadać pytanie odnośnie rekcji niemieckich czasowników