Zaimki zwrotne.

zaimki zwrotne

Inaczej niż w języku polskim, gdzie zaimek zwrotny dla każdej osoby to „się/sobie” w języku niemieckim każda osoba (z wyjątkiem 3 osoby liczby pojedynczej i mnogiej) ma inny zaimek zwrotny. Zaimki zwrotne:


Zaimek zwrotny w biernikuZaimek zwrotny w celowniku
ichmichmir
dudichdir
er/sie/essichsich
wirunsuns
ihreucheuch
Sie/siesichsich
zaimki zwrotne

Nie wszystkie polskie czasowniki zwrotne są też czasownikami zwrotnymi w języku niemieckim i na odwrót. Przykłądy:

uczyć się – lernen

śmiać się – lachen

nazywać się – heißen

podobać się – gafallen

zaczynać się – beginnen

bawić się – spielen

kończyć się – enden

siadać – sich setzen

przepraszać – sich entschuldigen

rozmawiać – sich unterhalten

odpoczywać – sich erholen

Ale większość czasowników które są w języku polskim zwrotne również w języku niemieckim takie są.

Ich freue mich. – Cieszę się.

Warum wäscht du dich nicht? – Dlaczego się nie myjesz?

Wir treffen uns im Büro. – Spotkamy się w biurze.

Zadanie 1

Wstaw zaimki zwrotne:

  1. Setz ………….. Peter!
  2. Wir setzen ………….. unter den Baum.
  3. Er duscht ………….. leider nie.
  4. Wofür interessierst du …………..?
  5. Ich habe ………….. in dich verliebt.
  6. Wir treffen ………….. immer im Park und rauchen.
  7. Ich finde, dass sie ………….. schminken sollte.
  8. Er freut ………….. auf die Ferien.
  9. Hast du ………….. erkältet?
  10. Sie fühlt ………….. schon viel besser als gestern.

Antworten

1.ich 2. uns 3. sich 4. dich 5. mich 6. uns 7. sich 8. sich 9. dich 10. sich

Możesz zadać pytanie odnośnie niemieckich czasowników i zaimków zwrotnych.