Zaimki dzierżawcze

dein? – mein!

Wskazują (zaimki dzierżawcze) przynależność osoby bądź rzeczy do osoby bądź czegoś.

Ich und meine Familie.

Der Hund und sein Knochen.

Der BMW und sein Motor.


męskinijakiżeńskiliczba mnoga
ichmeinmeinmeinemeine
dudeindeindeinedeine
er, esseinseinseineseine
sieihrihrihreihre
wirunserunserunsereunsere
ihreuereuereureeure
Sie/sieIhr/ihrIhr/ihrIhre/ihreIhre/ihre
zaimki dzierżawcze

(podaję męski obok nijakiego, oraz żeński obok liczby mnogiej z powodu identycznych końcówek w tych parach.)

W języku niemieckim inaczej niż w polskim zawsze należy użyć odpowiedni zaimek dzierżawczy przyporządkowany do osoby. Nie ma takiego uniwersalnego słowa jak w polskim, które można przyporządkować do każdej osoby czyli „swój” (w bierniku i celowniku):

Er fragt seine Frau. On pyta swoją żonę.

Ich kaufe meine Lieblingszeitung. Kupuję swoją ulubioną gazetę.

Sie gibt ihrem Hund Wasser. Ona daje swojemu psu wody.

Odmiana zaimka dzierżawczego (w liczbie pojedynczej jak rodzajniki nieokreślone, a w liczbie mnogiej jak rodzajniki określone):


męskinijakiżeńskiPlural
mianownikmeinmeinmeinemeine
biernikmeinenmeinmeinemeine
celownikmeinemmeinemmeinermeinen
dopełniaczmeinesmeines
meiner

meiner
odmiana zaimków dzierżawczych

Sprawdź też zaimki zwrotne.

Zadanie 1

Wstaw zaimek dzierżawczy w odpowiednim przypadku:

  1. Er hat …………….. Sohn gefragt. (er)
  2. Was machst du mit …………….. freien Zeit? (du)
  3. Er hat …………….. Sohn bei den Hausaufgaben geholfen. (er)
  4. Sie mag …………….. neue Arbeit viel mehr als die alte. (sie – ona)
  5. Sag …………….. Mutter, dass du dich verspätest. (du)
  6. Wir müssen …………….. Haus leider verkaufen, weil es zu groß ist. (wir)
  7. Wo sind …………….. Schlüssel? (ich)
  8. Lea und Lena, zeigt bitte …………….. Gast den Garten! (ihr)
  9. Er hat …………….. Training modifiziert und ist jetzt viel stärker. (er)
  10. Wir schaffen …………….. Arbeit bis Freitag bestimmt nicht. (wir)

Antworten:

1.seinen. 2,deiner.3,seinem.4,ihre.5,deiner.6,unser.7,meine.8,eurem.9,sein.10,unsere.

Możesz zadać pytanie odnośnie niemieckiego zaimka dzierżawczego.