Zaimki osobowe. (mianownik, biernik, celownik)

niemieckie zaimki osobowe

Zaimki osobowe w niemieckim funkcjonują z grubsza podobnie jak w polskim. Różnica występuje w ostatniej osobie liczby mnogiej, czyli polskiemu oni i one odpowiada niemieckie „sie”. Poza tym w ostatniej osobie liczby mnogiej obok „sie” mamy „Sie” pisane dużą literą i oznaczające formę grzecznościową, czyli używane wtedy, kiedy nie używamy formy „ty” i „wy”. Grzecznościowe „Sie” oznacza: pan, pani, państwo.

ichja
duty
er sie eson ona ono
wirmy
ihrwy
sie/Sieoni, one/pan, panowie, pani, panie, państwo
zaimki osobowe w mianowniku

Uwaga! Często popełniane błędy:

1. Formy grzecznościowej używamy kiedy zwracamy się bezpośrednio do osoby a nie kiedy o kimś mówimy/piszemy:

Frau Braun, wo wohnen Sie?

Wo ist Frau Braun? Ich kann sie nicht finden.

 1. W trzeciej osobie liczby pojedynczej zaimek zastępuje rzeczownik zgodnie z jego rodzajem gramatycznym:

Der Hund ist krank. Er braucht Hilfe. („ er“ bo der Hund)

Die Katze ist hungrig. Sie will essen.

Das Pferd ist zu teuer. Ich kann es nicht kaufen.

Mianownik – Nominativ – kto/co?Biernik – Akkusativ – kogo/co?
ichmich
dudich
er/sie/esihn/sie/es
wiruns
ihreuch
Sie/sieSie/sie
niemieckie zaimki osobowe w bierniku

Popularne czasowniki z mianownikiem:

sein, heißen, werden, bleiben

Wo bist du? Wie heißt er? Wann wirst du Professor? Nur du bleibst zu Hause.

Popularne czasowniki z biernikiem (w niemieckim większość czasowników):

haben, bestellen, besuchen, brauchen, essen, hören, kaufen, kennen, lesen, lieben, nehmen, suchen, trinken, vergessen, verstehen …….i wiele innych.

Zaimki osobowe w celowniku.

Celownik, czyli po niemiecku Dativ odpowiada na pytania komu?/czemu? (wem)

To już ostatnia odmiana zaimków osobowych. Wprawdzie istnieje jeszcze dla dopełniacza, lecz występują w tym przypadku niezmiernie rzadko, więc zostały tu pominięte.

Mianownik – Nominativ – kto/co?Biernik – Akkusativ – kogo/co?Celownik – Dativ – komu /czemu
ichmichmir
dudichdir
er/sie/esihn/sie/esihm/ihr/ihm
Wirunsuns
Ihreucheuch
Sie/sieSie/sieIhnen/ihnen
Zaimki osobowe w bierniku i celowniku

Popularne czasowniki z Dativem:

antworten, danken, drohen, fehlen, folgen, gefallen, gehören, glauben, gratulieren, helfen, passen, passieren, raten, schmecken, vertrauen, weh tun,

Ich liebe dich!

Wskazówka: Jeżeli nie pamiętamy która rubryka odpowiada na które pytanie. Czyli czy do pytania „kto?” pasuje rubryka z dich czy dir to warto przypomnieć sobie zdanie „ich liebe dich”, jeżeli pamiętamy, że nie jest „ich liebe dir”. Czyli do pytania kogo? pasuje rubryka mich, dich itd.

Polecam też wpis odnośnie zaimków dzierżawczych.

Zadanie 1

Przetłumacz zdania z biernikiem albo celownikiem.

 1. Smakuje tobie zupa?
 2. Zadzwonię do ciebie jutro.
 3. Podoba ci się ten sklep?
 4. Słyszę cię.
 5. Możesz mnie zapytać.
 6. Podaruję tobie książkę.
 7. Widzisz nas?
 8. Pytamy was.
 9. Nie wierzysz jej?
 10. Widzisz ją?

Antworten:

 1. Schmeckt dir die Suppe?
 2. Ich rufe dich morgen an. / Ich werde dich morgen anrufen.
 3. Gefällt dir dieses Geschäft?
 4. Ich höre dich.
 5. Du kannst mich fragen.
 6. Ich schenke dir ein Buch. / Ich werde dir ein Buch schenken.
 7. Siehst du uns?
 8. Ich frage euch.
 9. Glaubst du ihr nicht?
 10. Siehst du sie?

Możesz zadać pytanie odnośnie niemieckich zaimków osobowych.