Zdania przeczące. Kein, czy nicht?

zdania przeczące kein i nicht

Przeczenie kein i nicht

Ich will nur Geld. Keinen Job!

Generalnie dla zapamiętania utarło się że nicht używamy do czasowników i przymiotników a kein do rzeczowników, jednak bardziej szczegółowo wygląda to tak:

W języku niemieckim możemy zaprzeczyć używając nicht, kein, albo nein.

 1. Nicht używamy kiedy:

– Chcemy zaprzeczyć czasownik. Nicht stawiamy wówczas za czasownikiem.

Ich siele nicht mit dir.

Ich schlafe nicht.

 • Chcemy zaprzeczyć przymiotnik albo przysłówek. Nicht wstawiamy wówczas przed tymi wyrazami.

Er ist nicht alt.

Ich warte nicht gern.

– chcemy zaprzeczyć rzeczownik z rodzajnikiem określonym, zaimek dzierżawczy i zaimek wskazujący.

Isst du den Fisch? – Nein, ich esse den Fisch nicht.

Isst das dein Auto? – Nein, das ist nicht mein Auto.

 1. Kein, (keine) używamy kiedy:
 • Kiedy zaprzeczamy rzeczownik z rodzajnikiem nieokreślonym albo bez rodzajnika (rodzajnik zerowy).

Zaimek kein odmienia się jak rodzajinik nieokreślony, jednak w liczbie mnogiej jak rodzajnik określony. Oto odmiana:


derdiedasliczba mnoga
Mianownik – Nominativkein Vaterkeine Mutterkein Kindkeine Kinder
Biernik – Akkusativkeinen Vaterkeine Mutterkein Kindkeine Kinder
Celownik – Dativkeinem Vaterkeiner Mutterkeinem Kindkeinen Kindern

odmiana „kein”
 1. Nein używamy kiedy:

Zaprzeczamy całe zdanie. Występuje wtedy na początku zdania, albo samodzielnie:

– Magst dud as? – Nein.

-Gehst du mit mir auf die Party? – Nein, ich gehe mit dir nicht auf die Party.

4. Zaprzeczać można również za pomocą zaimków. Przykładowo: nichts, niemand, nie, niemals, nirgends.

Ich höre nichts.

Niemand wohnt hier.

!!!!Uwaga!!!!

W języku niemieckim nie występuje podwójne przeczenie.

Nie mam żadnego brata. – Ich habe keinen Bruder.

Nie chcę nic jeść! – Ich will nichts Essen!

!!!!Uwaga!!!!

Zaprzeczenie nicht powinno poprzedzać zaprzeczane słowo. Stawianie nicht w innym miejscu może zmienić sens zdania:

Ich habe nicht dich gesehen. – Nie ciebie widziałem.

Ich habe dich nicht gesehen. – Nie widziałem ciebie.

Aufgabe1.

Odpowiedz przecząco według wzoru:

Kommst du aus der Schweiz? – Nein, ich komme nicht aus der Schweiz.

Zadanie 1 (przeczenie kein i nicht)

Wpisz w luki nicht, nein, kein, albo keine.

 1. Ich kann ……………………. schwimmen.
 2. Leider habe ich ……………………. Schwester.
 3. Er kann mir ……………………. helfen.
 4. Bist du Singel? – …………………….
 5. Das ist ……………………. meine Frau.
 6. Ich finde das Restaurant ……………………. teuer.
 7. Dieses Jahr habe ich noch ……………………. Buch gelesen.
 8. Warum bist du ……………………. pünktlich?
 9. Sie ist 25 und hat noch ……………………. Kinder.
 10. ……………………., ich habe keine Zeit.

Antworten:

1.nicht 2. keine 3. nicht 4. Nein 5. nicht 6. nicht 7. kein 8. nicht 9. keine 10. Nein

Możesz zadać pytanie odnośnie zaprzeczania w języku niemieckim.