Opuszczanie rodzajnika. (Rzeczownik zerowy)

bez rodzajnika!

Opuszczanie rodzajnika: Czasami w języku niemieckim rzeczownik nie jest poprzedzany rodzajnikiem. Dzieje się tak najczęściej w przypadku:

 1. Przed imionami i nazwiskami.

Wann kommt Monika?

Der beste Spieler in Polen ist Lewandowski.

 1. Przed nazwami państw (większość, wyjątki to np. die USA, die Schweiz, die Ukraine, die Türkei), miast, kontynentów.

Wo liegt Radom?

Wir kommen aus Polen.

 1. Przed nazwami zawodów.

Er ist Arzt und seine Frau ist Informatikerin

 1. Przed nazwami narodowości.

Meine Opa ist Deutscher.

Adam ist Jude.

 1. Przed rzeczownikami materiałowymi kiedy chodzi o nieokreśloną ilość tego materiału.

Der Tisch ist aus Glas und Metall.

Wir brauchen mehr Wasser.

Bier ist auch Alkohol.

 1. Przed rzeczownikami abstrakcyjnymi.

Heute hast du Glück gehabt.

Ohne Liebe darf man kein Kind erziehen.

 1. Po wyrażeniach określających ilość takich jak etwas, viel, wenig, ein bisschen, ein Kilo, eine Flasche, ein Stück, ein Gramm, ein Glas, ein Paar.

Ich trinke am Abend immer eine Flasche Saft.

Hast du etwas Zeit?

 1. Często w tytułach, nagłówkach, ogłoszeniach.

Feuer in Spanien.

Tod in Venedig.

 1. Opuszczamy rodzajnik w liczbie mnogiej, kiedy rzeczownik w liczbie pojedynczej poprzedzony byłby rodzajnikiem nieokreślonym. Dzieje się tak, ponieważ rodzajnik nieokreślony nie ma liczby mnogiej.

Ich kaufe meiner Mutter Blumen.

Ich habe Probleme.

!!!!Uwaga!!!!

Podane przykłady dotyczą najczęstszego użycia rzeczowników podanych w powyższych 8 regułach. Czasami wbrew tym regułom są też używane z rodzajnikiem.

Liebe ist ein schönes Gefühl – ale również poprawne jest Die Liebe ist ein schönes Gefühl.

Wann kommt Peter? – Wann kommt der Peter?

Aufgabe 1

Tam gdzie to konieczne wstaw rodzajnik.

 1. Ich mag ………….. Italien.
 2. Ich bin schon seit 7 Jahren ………… Student.
 3. Du hast sehr viel ………… Energie.
 4. Kaufst du mir ………… Auto?
 5. Wir fahren am Wochenende in ………… Schweiz.
 6. Mein neuer Freund kommt aus ………… Asien.
 7. ………… Gold kostet generell mehr als ………… Silber.
 8. Ich liebe ………… Äpfel.
 9. Ich hätte gern ein Stück ………… Torte!
 10. ………… Tisch ist aus ………… Holz.

Antworten:

 1. – 2. – 3. – 4. ein/das 5. die 6. – 7. -,- 8. – 9. – 10. Der, –

Możesz zadać pytanie odnośnie opuszczania rodzajników niemieckich w języku niemieckim, czyli tzw. rodzajniku zerowym.