Czasowniki nieregularne.

nieregularne – czasowniki niemieckie

Niemieckie czasowniki nieregularne. Unregelmässige Verben. (odmiana czasowników mocnych)

Czasowniki regularne znajdziesz tu.

Zła wiadomość, jest taka że również w niemieckim istnieją czasowniki nieregularne (jak w polskim, angielskim, francuskim itd.). Dobra jest taka, że nieregularność występuje jedynie w liczbie pojedynczej drugiej i trzeciej osoby. Ułatwieniem jest również to, że zmieniają się jedynie samogłoski. Albo a na ä (ich fahre du fährst), albo e na i/ie (ich esse du isst). Inne zmiany występują tak rzadko, że nie będą tu omawiane.

Popularne czasowniki ze zmianą a na ä:

backen (piec), blasen (dmuchać), braten (smażyć), fahren (jechać), fallen (upadać), fangen (łapać), graben (kopać (w czymś)), halten (trzymać), laden (ładować), lassen (zostawiać, pozwalać), laufen (biec), raten (zgadywać, radzić), schlafen (spać), schlagen (bić, uderzać), tragen (nosić), wachsen (rosnąć), waschen (myć, prać)

Przykłady:


fahrenfangenladenschlafentragen
ichfahrefangeladeschlafetrage
dufährstfängstlädstschläfstträgst
er/sie/esfährtfängtlädtschläftträgt
wirfahrenfangenladenschlafentragen
ihrfahrtfangtladetschlafttragt
Sie/siefahrenfangenladenschlafentragen
czasowniki nieregularne (mocne)

Popularne czasowniki ze zmianą e na i:

brechen (łamać), essen (jeść),geben (dawać),helfen (pomagać), messen (mierzyć), nehmen (brać), sprechen (mówić), sterben (umierać), treffen (spotykać, trafiać), vergessen (zapominać), werfen (rzucać)

Przykłady:


essengebennehmensprechentreffen
ichessegebenehmesprechetreffe
duisstgibstnimmstsprichsttriffst
er/sie/esisstgibtnimmtsprichttrifft
wiressengebennehmensprechentreffen
ihresstgebtnehmtsprechttrefft
Sie/sieessengebennehmensprechentreffen
czasowniki nieregularne (mocne)

Popularne czasowniki ze zmianą e na ie:

befehlen (rozkazywać), empfehlen (polecać), lesen (czytać), sehen (widzieć), stehlen (kraść).


befehlenempfehlenlesensehenstehlen
ichbefehleempfehlelesesehestehle
dubefiehlstempfiehlstliestsiehststiehlst
er/sie/esbefiehltempfiehltliestsiehtstiehlt
wirbefehlenempfehlenlesensehenstehlen
ihrbefehltempfehltlestsehtstehlt
Sie/siebefehlenempfehlenlesensehenstehlen
czasowniki nieregularne (mocne)

Aufgabe1

Odmień czasowniki podane w nawiasach.

  1. Wann ……………………… du dir endlich die Haare? (waschen)
  2. ……………………… du mich im Licht? (sehen)
  3. Der Hund ……………………… vor der Katze weg. (laufen)
  4. ……………………… du dich noch mit Horst? (treffen)
  5. Warum ……………………… du noch in der Nacht, wenn du so dick bist? (essen)
  6. Er ……………………… mit dem Fahrrad zur Arbeit. (fahren)
  7. Sie ……………………… immer zwei Bonbons der Marke nimm2. (nehmen)
  8. Wie viel Taschengeld ……………………… dir deine Mutter? (geben)
  9. Er ……………………… keine Bücher, weil das schlecht für die Augen ist. (lesen)
  10. Was ……………………… du von einem Ausflug nach Mrągowo? (halten)

Antworten

1.wäscht 2. siehst 3. läuft 4. triffst 5. isst 6. fährt 7. nimmt 8. gibt 9. liest 10. hälst

Możesz zadać pytanie odnośnie niemieckich nieregularnych czasowników.