Niemieckie czasowniki nieregularne – 30 najważniejszych

Zła wiadomość, jest taka że również w niemieckim istnieją czasowniki nieregularne (jak w polskim, angielskim, francuskim itd.). Dobra jest taka, że nieregularność występuje jedynie w liczbie pojedynczej drugiej i trzeciej osoby.

To zagadnienie gramatyczne omówiłem tu (jest tam również zadanie):

https://drugijezyk.pl/czasowniki-nieregularne/

Po polskim zdaniu mamy około 5 sekund by pomyśleć/powiedzieć niemieckie tłumaczenie zanim usłyszymy prawidłowe zdanie po niemiecku. Po tym zdaniu po niemiecku mamy około 3 sekundy by powtórzyć jeszcze raz na głos/albo w myślach niemieckie zdanie. Wiadomo z badań, że osłuchanie się jest bardzo efektywne. Również tworzenie całych zdań i wypowiadanie ich na głos daje dobre efekty. Miłej nauki!

https://youtu.be/pGoBWmYj9SI