77 niemieckich czasowników na poziomie a1 i a2

Poniższa lista przedstawia niemieckie podstawowe czasowniki. Powstała ona na podstawie obserwacji tego czego kursanci się uczą w początkowym okresie nauki. Takie czasowniki spotkamy w podręcznikach na poziomie a1 i a2 do nauki niemieckiego. Nie wszystkie, czasami inne bo wiadomo podręczniki są różne, ale raczej w 90% będą się pokrywały z tą listą. Choć jest to podstawowa lista to gramatycznie czasowniki te się czasami bardzo między sobą różnią. Mamy tu czasowniki regularne (np. spielen) i nieregularne (essen), modalne (wollen) i posiłkowe (sein) jak i rozdzielnie- (aufstehen) i nierozdzielnie (verstehen) złożone.

Dla początkujących polecam naukę/powtórkę 77 podstawowych czasowników. Metoda na osłuchanie – z prawidłową wymową lektorki:

Lista 77 czasowników:

biegać laufen
brać nehmen
budować bauen
być sein
chcieć wollen (bardziej kategorycznie)
chcieć möchten (bardziej uprzejmie)
czekać warten
czuć się sich fühlen
czytać lesen
dawać geben
dostać bekommen
dziękować danken
dzwonić do kogoś anrufen
gotować kochen
grać, bawić się spielen
interesować się sich interessieren
iść gehen
jechać fahren
jeść essen
jeść śniadanie frühstücken
kąpać się baden
kochać lieben
kończyć enden
kupować kaufen
leżeć liegen
mieć haben
mieć powinność sollen
mieć pozwolenie dürfen
mieszkać wohnen
móc können
myć, prać waschen
myśleć denken
musieć müssen
nosić tragen
odpowiadać antworten
odwiedzać besuchen
oglądać telewizję fernsehen
opowiadać erzählen
pić trinken
pisać schreiben
podobać się gefallen
pokazywać zeigen
potrzebować brauchen
powiedzieć sagen
poznawać kennen lernen
pracować arbeiten
próbować, podjąć próbę versuchen
przestawać, kończyć z czymś aufhören
przychodzić kommen
przypominać sobie coś sich erinnern an
pytać fragen
robić machen
rozmawiać sprechen
rozumieć verstehen
siedzieć sitzen
słuchać hören
spać schlafen
śpiewać singen
spotykać treffen
studiować studieren
szukać suchen
tańczyć tanzen
trwać dauern
trzymać halten
ubierać się sich anziehen
uczyć się lernen
widzieć sehen
wiedzieć wissen
wierzyć, uważać, sądzić glauben
wstawać aufstehen
zaczynać beginnen
zamawiać bestellen
zapominać vergessen
zapraszać einladen
znać kennen
zostawać, pozostać bleiben
żyć leben

 

https://quizlet.com/_9kqui8?x=1qqt&i=3f6pwz