Dort, dorthin, wo, wohin, irgendwo, irgendwohin.

wo czy wohin?

Wo, dort, irgendwo – oznaczają gdzie, tam, gdzieś. I używane są kiedy mamy spoczynek. Kiedy natomiast mamy na myśli przemieszczanie się do jakiegoś miejsca to inaczej niż w języku polskim już nie możemy użyć ponownie wo, dort i irgendwo lecz używamy wohin, dorthin i irgendwohin.

Porównajmy:

Ich wohne in Warschau. Ich wohne dort. – Mieszkam w Warszawie. Mieszkam tam.

Ich fahre nach Warschau. Ich fahre dorthin. – Jadę do Warszawy. Jadę tam.

Brak przemieszczania sięPrzemieszczanie się
gdzie – wogdzie/dokąd – wohin
Tam – dortTam – dorthin
Gdzieś – irgendwoGdzieś – irgendwohin
wo czy wohin, dort czy dorthin?

Aufgabe 1.

Wstaw właściwe słowo podane w nawiasach:

  1. Weisst du vielleicht ..………….………. Petra wohnt? (wo/wohin)
  2. Weisst du vielleicht ..………….………. Petra fährt? (wo/wohin)
  3. Komm, wir fahren am Wochenende ..………….……….! (irgendwo/irgendwohin)
  4. Insbruck liegt ..………….………. in Österreich. (igendwo/irgendwohin)
  5. Ich will dieses Wochende ..………….………. fahren, wo es ruhig ist. (dort/dorthin)
  6. Die Schokolade ist ..………….………., wo du sie nicht finden kannst. (dort/dorthin)
  7. Der Mörder hat sich ..………….………. im Wald versteckt. (irgendwo/irgendwohin)
  8. Fahren Sie mich bitte ..………….………., aber weit weg von hier. (irgendwo/irgendwohin)
  9. Ich liebe München. Ich habe ..………….………. als Kind gewohnt. (dort/dorthin)
  10. Du hast eine sehr schöne Wohnung. Wann gehst du …………………….? (dort/dorthin)

Antworten:

Aufgabe 1.

1. wo 2. wohin 3. irgendwohin 4. igendwo 5. dorthin 6. dort 7. irgendwo 8. irgendwohin 9. dort 10. dorthin