Genitiv czyli dopełniacz

litera s – charakterystyczna dla dopełniacza

Może warto najpierw powtórzyć akkusativ i dativ czyli biernik i celownik dla rodzajników określonych i nieokreślonych? Dopełniacz (niemiecki: Genitiv):

Genitiv jest w porównaniu z pozostałymi trzema przypadkami dość rzadko używany a co więcej, jest coraz rzadziej używany a jego miejsce zajmuje coraz częściej celownik (Dativ). Tę tendencję w języku niemieckim podchwytuje tytuł bestselerowej serii książek o często popełnianych błędach w języku niemieckim „Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod” („Celownik jest śmiercią dla Dopełniacza”)

Zazwyczaj kiedy chcemy powiedzieć, że coś jest czyjeś to omijamy dziś dopełniacz i używamy w to miejsce celownika oraz „von”:

Horsts Mutter. – Die Mutter von Horst.

Deines Bruders Auto. – Das Auto von deinem Bruder.

Rzeczowniki rodzaju męskiego i nijakiego otrzymują jeszcze końcówkę -s, albo -es. (rzadko -en, -n – patrz rozdział „Odmiana słaba rzeczowników”)

der BruderDie SchwesterDas KindPlural die Kinder
Des BrudersDer SchwesterDes KindesDer Kinder
Eines BrudersEiner SchwesterEines Kindes
Meines BrudersMeiner SchwesterMeines KindesMeiner Kinder
odmiana dopełniacza – Genitiv

A razem z przymiotnikiem wygląda to tak:

der kleine BruderDie kleine SchwesterDas kleine KindPlural Die kleinen Kinder
Des kleinen BrudersDer kleinen SchwesterDes kleinen KindesDer kleinen Kinder
Eines kleinen BrudersEiner kleinen SchwesterEines kleinen Kindes– Kleiner Kinder
Meines kleinen BrudersMeiner kleinen SchwesterMeines kleinen KindesMeiner kleinen Kinder
odmiana dopełniacza (Genitiv) z przymiotnikiem

Kiedy używamy końcówki -s a kiedy -es.

Końcówkę -s otrzymują rzeczowniki męskie i nijakie wielosylabowe, np. Buchhalter, Zuschauer

Końcówkę -es otrzymują rzeczowniki męskie i nijakie jednosylabowe, np. Kind, Buch,

Oraz rzeczowniki męskie i nijakie zakończone na -s, -ss, -β, -tsch, -x, -z, -tz, -nis, np. Bus, Ergebnis.

Może się wydawać, że skoro dopełniacz jest dość rzadki i często można go zastąpić strukturą dativ + von to można go pominąć. Jednak niektóre przyimki wymagają dopełniacza i są to przyimki które już na poziomie średniozaawansowanym uczący się powinien znać i używać. Są to przede wszystkim (patrz rozdział „Przyimki z dopełniaczem“):

während, wegen, trotz, innerhalb, außerhalb, (an)statt

Während des Urlaubs brauche ich Ruhe.

Wegen meiner Mutter muss ich zu Hause bleiben.

Aufgabe 1.

Wstaw końcówkę -s, albo -es na końcu rzeczownika:

  1. Das Büro des Direktor…… ist oben.
  2. Der Preis des Fernseher…… ist nicht hoch.
  3. Das Benehmen deines Sohn…… ist inakzeptabel.
  4. Die Reputation dieses Arzt………. Ist nicht die beste.
  5. Die Farbe des Mantel…….. passt nicht zu deinen Haaren.
  6. Der Motor meines Auto………… verbrauch nur 4 Liter.
  7. Ich kann mich an den Namen des Hotel……… nicht erinnern.
  8. Du hast das Gesicht eines Engel………
  9. Die Beine des Tisch….. sind zu kurz.
  10. Kennst du die Hauptstadt Polen………?

Antworten

Aufgabe 1.

1.Direktors. 2. Fernsehers. 3. Sohn(e)s. 4. Arztes. 5. Mantels. 6. Autos. 7. Hotels. 8. Engels. 9. Tisches. 10. Polens.

Możesz zadać pytanie odnośnie niemieckiego dopełniacza – Genitiv.