Rekcja przymiotnika

Niektóre przymiotniki łączą się z przyimkami. Po drugie niektóre przymiotniki wymagają użycia konkretnych przypadków. Moim zdaniem są to dwa zagadnienia które kryją się pod pojęciem „rekcja przymiotnika”. Dlatego też omówię je oddzielnie w tym rozdziale. (rekcja niemieckich przymiotników)

Popularne przymiotniki łączące się z przyimkami:

An:

interessiert (D) (zinteresowany), schuld (D) (winny), gewöhnt (A) (przyzwyczajony)

auf:

böse (A) (zły, wściekły), eifersüchtig (A) (zazdrosny), gespannt (A) (ciekawy czegoś co ma nastąpić), neidisch (A)(zwistny, zazdrosny), stolz (A) (dumny)

bei

beliebt (D) (lubiany przez)

für

charakteristisch (A) (charakterystyczny), geeignet (A) (nadający się), interessant (A) (interesujący), offen (A) (otwarty), schädlich (A) (szkodliwy), verantwortlich (A) (odpowiedzialny), wichtig (A) (ważny)

gegen

allergisch (A) (uczulony na)

in

verliebt (A) (zakochany)

mit

befreundet (D) (zaprzyjażniony), beschäftigt (D) (zajęty), einverstanden (D) (ktoś zgadza się z ), fertig (D)(gotowy), vergleichbar (D) (porównywalny), zufrieden (D) zadowolony

nach

verrückt (D) (szalony na tle)

über

erfreut (A) (zadowolony), erstaunt (A) (zdumiony), froh (A) (zadowolony), glücklich (A) (szczęśliwy), traurig (A) (smutny)

von

abhängig (D) (zależny), begeistert (D) (zachwycony), enttäuscht (D) (rozczarowany), frei (D) (wolny), voll (D) (pełny czegoś), überzeugt (D) (przekonany)

zu

bereit (D) (gotów), freundlich (D) (uprzejmy, grzeczny), nett (D) (miły)

Popularne przymiotniki wymagające konkretnych przypadków:

Biernik:

alt, breit, groß, hoch, tief, lang, schwer, weit, wert

Die Katze ist einen Monat alt.

Celownik:

ähnlich, bekannt, böse, dankbar, fremd, treu

Du bist mir sehr ähnlich.

Dopełniacz

sicher, schuldig, wert (formy z schuldig, i wert nie są często używane)

Ich bin mir dessen nicht sicher.

Aufgabe 1, Zadanie 1

Uzupełnij zdania odpowiednimi przyimkami.

  1. Ich bin sehr froh …………… deinen Besuch.
  2. Wer ist schuld …………… der Rezession?
  3. Bist du schon fertig …………… deiner Arbeit?
  4. Er ist abhängig …………… Tabak.
  5. Ich glaube, sie ist verliebt …………… dich.
  6. Sei bitte freundlich …………… den anderen Mitarbeitern!
  7. Bist du zufrieden …………… deiner Situation?
  8. Wir alle sind stolz …………… unsere Volleyballnationalmannschaft.
  9. Das ist …………… nichts vergleichbar.
  10. Das Treffen ist sehr wichtig …………… unsere Firma.

Antworten

Aufgabe 1

1.über. 2. an. 3.mit, 4.von, 5.in, 6.zu. 7.mit, 8.auf. 9.mit, 10.für.

Możesz zadać pytanie odnośnie rekcji niemieckich przymiotników.