Rekcja przymiotnika

Niektóre przymiotniki łączą się z przyimkami. Zagadnienie to nazywane jest „rekcją przymiotników. Omówione to zostało na tej stronie tu: https://drugijezyk.pl/rekcja-przymiotnikow/

Tutaj znajdziesz film z 39 przymiotnikami z pasującymi przyimkami. Poziom średniozaawansowany i zaawansowany.

Metoda polega na tłumaczeniu słów i osłuchaniu się z prawidłowym tłumaczeniem. Słyszymy/widzimy polskie słowo i mamy około 5 sekund na odpowiedź aż usłyszymy poprawne niemieckie tłumaczenie. Zaletą poza osłuchaniem się jest możliwość wykonywania tego zadania podczas innych czynności jedynie słuchając zadania i odpowiadając w myślach/na głos. Miłej nauki!