Czasownik werden.

funkcje werden

Czasownik werden: Można wyróżnić dwie funkcie czasownika „werden”:

 1. Kiedy występuje samodzielnie oznacza „stawać się/robić się”:

Er möchte Youtuber werden. – On chciałby zostać youtuberem.

Es wird dunkel. – Robi się ciemno.

Tutaj często początkujący korsanci znający język angielski niestety używają „bekommen“, które po niemiecku oznacza „otrzymywać“ a nie „stwać się“.

 1. Jako czasownik posiłkowy w stronie biernej i w czasie przyszłym

Die Batterie wird jetzt geladen. – Bateria jest teraz ładowana.

Wir werden euch morgen besuchen. – Odwiedzimy was jutro.

Odmiana „werden“:

ichwer-dewirwerd-en
duwir-stIhrwerd-et
er,sie,eswir-dSie/siewerd-en
odmiana czasownika werden

W odmianie tej widzimy, że końcówki są takie same jak w przypadku czasowników regularnych z tą różnicą, że w trzeciej osobie liczby pojedynczej mamy „d” zamiast „t”.

Odmiana werden w czasie przeszłym:

Czas terażniejszyCzas przeszły PräteritumCzas przeszły Perfekt
werdenwurdegeworden
werden w czasie przeszłym

Zadanie 1

Przetłumacz zdania (przyda się powtórzenie rozdziałów z czasem przyszłym i stroną bierną).

 1. Pacjent został zbadany.
 2. Robi się ciemno.
 3. Kim chciałbyś zostać?
 4. Nie będziemy tego akceptować.
 5. Ceny wzrosną.
 6. Tego ci nigdy nie zapomnę.
 7. Pokój został posprzątany.
 8. Piosenka jest śpiewana.
 9. Jesteś jeszcze tolerowany.
 10. Będziemy dziś o tym rozmawiać.

Antworten

1.Der Patient wurde untersucht. 2. Es wird dunkel. 3. Was möchtest du werden? 4. Wir werden das nicht akzeptieren. 5. Die Preise werden steigen. 6. Das werde ich dir nie vergessen. 7. Das Zimmer wurde aufgeräumt. 8. Das Lied wird gesungen. 9. Du wirst noch toleriert. 10. Wir werden heute darüber sprechen.

Możesz zadać pytanie odnośnie czasownika „werden”