Czas przyszły Futur

czas przyszły Futur

Czas przyszły w języku angielskim zazwyczaj omawiany jest przez kilka rozdziałów. W języku niemieckim najczęściej do wyrażania przyszłości nie używamy czasu przyszłego (Futur) lecz teraźniejszego.

Jeżeli ktoś przykładowo ubiera się i zamierza wyjść z domu i mówi „Ich gehe einkaufen.” To jest to wprawdzie zdanie w czasie teraźniejszym ale oznacza przyszłość.

Chcąc być precyzyjnym czasami dodaje się rożne określenia czasowe jak przykładowo gleich, später, morgen, am Mittwoch, in zwei Jahren itd.

Morgen fahre ich nach Berlin.

Wir gehen gleich zu Biedronka.

Można w powyższych sytuacjach jednak również użyć czasu futur a dokładnie Futur 1. Tworzy się go za pomocą odmienionego czasownika posiłkowego „werden”, który znajduje się na drugim logicznym miejscu w zdaniu a na końcu zdania ląduje właściwy czasownik w bezokoliczniku:

Ich werde morgen nach Berlin fahren.

Wir werden gleich zu Biedronka gehen.

Przypominam odmianę werden:

ichwerde
duwirst
er/sie/eswird
wirwerden
ihrwerdet
sie/Siewerden
Odmiana czasownika „werden”

Uzupełniająco dodam, że Futur 2, którego tu nie będę przerabiał wyraża, że coś w przyszłości będzie już zakończone.

In zwei Jahren werde ich mein Abitur bestanden haben. (Za dwa lata będę miał zdaną maturę).

Czas ten jest używany bardzo rzadko a jeżeli już ktoś chce wyrazić, że coś w przyszłości będzie zakończone to zazwyczaj używa do tego czasu Perfekt: In zwei Jahren habe ich mein Abitur bestanden.

Zadanie 1

Wstaw czasownik werden w odpowiedniej formie w Futur 1

 1. Ich ……………………. kein Falschgeld drucken.
 2. Am Abend ……………………. wir die Blumen gießen müssen.
 3. Morgen ……………………. wir den Zirkus „Krone“ besuchen.
 4. Du ……………………. noch von mir hören!
 5. Ich singe und Marta ……………………. Klavier spielen.
 6. Ich ……………………. mich als Micky Maus verkleiden.
 7. Die Kinder ……………………. alle Kartoffelchips essen und nicht mehr hungrig sein.
 8. Die ganze Klasse ……………………. mit dem Zug reisen.
 9. Dieses Jahr ……………………. ich meine Steuern vielleicht zahlen.
 10. Er ……………………. 5 Jahre im Gefängnis sitzen.

Aufgabe 2

Przekształć poniższe zdania na czas Futur 1.

 1. Der Bergsteiger klettert auf den Mont Everest.
 2. Der Yogalehrer zeigt dem Schüler eine Übung.
 3. Wir treffen uns morgen am Morgen.
 4. Die Kinder hören jetzt Hip-Hop.
 5. Ich arbeite heute auf meinem Tablett.
 6. Herbert von Karajan dirigiert heute das Orchester.
 7. Wir verbringen Weihnachten bei unseren Eltern.
 8. Zu viel Fernsehen und Computer machen dich blöd.
 9. Der Detektiv untersucht den Fall.
 10. Unser Opa kauft sich ein Motorrad.

Możesz zadać pytanie odnośnie niemieckiego czasu przyszłego.