Przyimki z biernikiem i przyimki z celownikiem

przyimki z biernikiem i przyimki z celownikiem
przyimki z biernikiem i przyimki z celownikiem

FUDEGO FUDOGE – co to, o tym później. Przyimki z biernikiem i przyimki z celownikiem:

Przyimki występujące z biernikiem to für, um, durch, ohne, gegen, entlang.

für – dla, za

Die Blumen sind für dich.

Danke für die Hilfe.

um – o, wokół

Ich komme um sieben Uhr.

Die Kinder laufen um die dicke Tante (herum)

durch – przez

Wir laufen durch den Park.

Ich trinke die Limo durch einen Strohhalm.

ohne – bez

Ohne dich will ich nicht gehen.

Trinken sie den Tee ohne Zucker?

gegen – przeciw, około

Deutschland spielt heute gegen Brasilien.

Wir kommen erst gegen acht Uhr nach Hause.

entlang – wzdłuż

der Bus fährt den Park entlang.

! entlang zazwyczaj występuje po rzeczowniku i wtedy z biernikiem. Kiedy jest używany przed rzeczownikiem to wymaga Genitivu – dopełniacza.

Poniższe przyimki występują zawsze z celownikiem:

ab, aus, bei, mit, nach seit, von, zu

ab – od

Ab dem ersten Mai beginnt das Training.

Ab nächster Woche bin ich im Urlaub.

Aus – z

Die Katze geht aus dem Haus.

Er kommt aus der Schweiz.

Bei – u, koło

Ich wohne noch bei meiner Mutter.

Du musst bei der Post umsteigen.

Mit – z, czymś (robić coś)

Er geht mit ihr in die Disko.

Ich öffne die Tür mit dem Schlüssel.

Nach – do, po

Wir gehen nach oben.

Nach der Pause muss ich wieder arbeiten.

Seit – od (czas)

Wir wohnen hier schon seit einem Jahr.

Seit einem Tag spricht er nicht mit uns.

Von – od, z

Ich habe das Buch von meiner Mutter bekommen.

Vom Bahnhof bis zum Stadion sind es nur 5 Minuten.

Zu – do

Morgen gehe ich zum Zahnarzt.

Wir fahren am Wochenende zu meinen Eltern.

! ab czy seit?

Ab odnosi się do punktu w przyszłości, w którym ma się coś zacząć, a seit do okresu z przeszłości, kiedy coś się zaczęło.

Ich lerne schon seit 4 Jahren.

Ich will ab morgen mehr lernen.

! nach czy zu (zum, zur) w znaczeniu „do“?

Polscy kursanci bardzo często używają przyimka „nach” a prawidłowo występuje jedynie:

-w zwrocie „nach Hause” – do (swojego) domu

-w odniesieniu do miast, państw i kontynentów: Ich fahre nach Hamburg. (z wyjątkiem państw które mają rodzajnik. Wtedy używamy „in” Ich reise oft in die Schweiz.)

-w odniesieniu do kierunków: Nach oben. Nach Norden. Nach rechts.

Zu (zu dem skracamy do zum a zu der do zur) używamy:

-w zwrocie „zu Hause” – w (swoim) domu

-Gdy odnosi się do osoby: Ich gehe zu meinen Eltern. Er geht zum Arzt.

-Budynek. Ich gehe zur Schule. Ich gehe zur Bank. Ich fahre zur Uni.

! aus czy von

Aus – coś jest w środku

Ich nehme das Buch aus dem Schrank.

Aus używamy też do miast, krajów, regionów i kontynentów a nie von. (chyba że chodzi o punkt startu na mapie, w znaczeniu od ….do – Ich reise von Berlin nach Warschau.)

Der Käse ist aus der Schweiz.

Von coś jest na, (obok, przy.)

Ich nehme das Buch vom Tisch.

Von kiedy coś jest od jakiejś osoby.

Ich habe das von Peter bekommen.

Jak teraz zapamiętać kiedy jest Akkusativ (biernik) a kiedy Dativ (celownik)?

 1. Albo ucząc się na pamięć 6 przyimków łączących się z biernikiem: für, um, durch, ohne, gegen, entlang i automatycznie wiemy, że pozostałe łączą się z celownikiem ( z wyjątkiem rzadkich, łączących się z dopełniaczem, omówionych w oddzielnym rozdziale).
 2. Zapamiętując słowo FUDEGO albo FUDOGE będące akronimami przyimków występujących w bierniku, czyli für, um, durch, ohne, gegen, entlang = fudoge.

To już nasza decyzja które słowo wydaje nam się łatwiejsze do zapamiętania, czy fudego, czy fudoge, oba są utworzone z tych samych liter.

Przykład: mit, nie będzie w bierniku, ponieważ litera m nie występuje w wyrazie fudoge. Tak samo, zu, albo bei itd. Ale ohne i np. durch już będą w bierniku, ponieważ ich pierwsze litery występują w fudoge.

Może warto przypomnieć sobie biernik i celownik? Z rodzajnikiem określonym i nieokreślonym.

Zadanie 1 (na przyimki w bierniku i celowniku)

Wstaw odpowiedni rodzajnik

 1. Wir laufen ………… Park entlang bis zum Stadion.
 2. Polen spielt heute gegen ………… Schweiz.
 3. Wer kommt aus ………… Schweiz.
 4. Ohne ………… Hut siehst du besser aus.
 5. Mit ………… Brille siehst du besser aus.
 6. Seit ………… Januar rauche ich wieder.
 7. Wir haben uns bei ………… Freundin kennengelernt.
 8. Nach ………… Arbeit gehe ich ins Einkaufszentrum oder ins Kino.
 9. Ich komme heute erst um 15 Uhr von ………… Schule zurück.
 10. Du musst morgen unbedingt zu ………… Arzt gehen.

Antworten

1.den. 2.die. 3. der. 4. den. 5.der. 6. dem 7. der/einer 8. der. 9. der. 10. dem (zum)

Możesz zadać pytanie odnośnie przyimków z biernikiem i przyimków z celownikiem.