Zdania pytające.

zdania pytające

Przykład zdania pytającego w niemieckim:

Wollt ihr denn ewig leben? Fryderyk II Wielki, Bitwa pod Kolinem, do swoich uciekających żołnierzy.

Wyróżniamy dwa rodzaje zdań pytających:

 1. Pytające o rozstrzygnięcie tak/nie.

Pytania te zaczynają się od czasownika a po nim mamy podmiot.

Bist du krank?

Wohnst du noch bei deinen Eltern?

Często takie pytania w języku polskim zaczynają się od słowa „czy”. W języku niemieckim nie ma odpowiednika polskiego „czy” jako początku pytania. Zastępuje je czasownik.

 1. Pytania otwarte, szczegółowe.

Zaczyna się od wyrazu pytającego zaczynającego się na literę „w” (wer, wie, was itd.). Zagadnienie to omówione zostało obszerniej w rozdziale „zaimki pytające”.

Wie heisst du?

Warum machst du das?

Zadanie 1

Utwórz pytania do podanych odpowiedzi.

 1. …………………….…………………………… ? Ich wohne in Berlin.
 2. …………………………………………………..? Wir kommen aus Breslau.
 3. …………………………………………………..? Die Jacke ist im Auto.
 4. …………………………………………………..? Die Suppe kostet 4 Euro.
 5. …………………………………………………..? Das Buch gehört Markus.
 6. ……………………………………………………? Ja, ich bin gesund.
 7. ……………………………………………………? Nein, ich habe keinen Führerschein.
 8. ……………………………………………………? Ja, ich trainiere regelmäßig.
 9. ……………………………………………………? Ja, ich rufe dich heute an.
 10. ……………………………………………………? Nein, heute gibt es keine Tomaten.

Antworten

1.Wo wohnst du? 2. Woher kommst du? 3. Wo ist die Jacke. 4. Wie viel kostet die Suppe. 5. Wem gehört das Buch? 6. Bist du gesund? 7. Hast du einen Führerschein? 8. Trainierst du regelmäßig? 9. Rufst du mich heute an? 10. Gibt es heute Tomaten?

Możesz zadać pytanie odnośnie niemieckich zdań pytających.