Rodzajnik określony i nieokreślony

Rodzajnik określony i nieokreślony.

Warto zapoznać się również z regułami decydującymi o rodzaju rzeczownika. http://drugijezyk.pl/rodzaj-rzeczownikow/

W języku niemieckim rzeczowniki zazwyczaj poprzedzone są rodzajnikiem. Rodzajniki określają czy coś jest określone czy nieokreślone i podają jego rodzaj – czyli, męski, żeński i nijaki. Mamy rodzajniki nieokreślone (ein, eine, ein) i określone (der, die, das).

-Nieokreślone używane są kiedy pierwszy raz o czymś wspominamy, kiedy coś nie jest znane albo bliżej nieokreślone. Sprawia to polskojęzycznym uczniom na początku spore trudności. Osoby znające angielski mają łatwiej ponieważ w angielskim również istnieje podział na rodzaj określony i nieokreślony (the i a).

Ich habe ein Auto. Mam samochód. ( a po angielsku I have a car)

Das ist eine Frau. To jest kobieta. (po angielsku this is a woman).

-Określone używane są jak już nazwa mówi kiedy coś już jest wspomniane, bliżej opisane, dobrze znane.

Der Sommer ist warm. Lato jest gorące. The summer is hot.

Das Auto ist kaputt. Samochód jest zepsuty. The car is broken.

Liczba mnoga dla rodzajnika określonego zarówno der, die jak i das to die.

Liczba mnoga dla rodzajnika nieokreślonego ein, eine, i ein nie istnieje.

  Rodzaj męski Rodzaj żeński Rodzaj nijaki Liczba mnoga
Rodzajnik nieokreślony ein eine ein
Rodzajnik określony der die das die

Rodzajniki nie zawsze pokrywają się z rodzajem rzeczownika w języku polskim, dlatego warto uczyć się nowych rzeczowników wraz z ich rodzajnikiem. Przykładowe różnice:

Der Wein – wino (po polsku ono)

Der Kaffee – kawa (po polsku ona)

Die Zeit – czas (po polsku on)

Das Brot – chleb ( po polsku on)

Das Mädchen – dziewczyna (po polsku ona)

 

Aufgabe 1

 Wstaw rodzajnik określony, bądź nieokreślony.

 

  1. Ich habe ein Auto. ………. Auto ist schnell.

  2. ich sehe eine Frau. ………….. Frau kommt aus Deutschland.

  3. Das ist ………….. Hund. Der Hund ist nicht aggressiv.

  4. Kaufst du mir ein Buch? ………….. Buch kostet nicht viel.

  5. Ich habe eine Freundin in Wien. ………….. Freundin spricht Polnisch.

  6. Wir trinken ………….. Wasser. Das Wasser ist kalt.

  7. Im Zoo lebt ein Löwe. ………….. Löwe ist schon sehr alt.

  8. Meine Mutter kocht eine Tomatensuppe. ………….. Suppe ist aus der Dose.

  9. Wir machen ………….. Reise. Die Reise dauert mindestens zwei Wochen.

  10. Trinkst du einen Wein mit mir? ………….. Wein kommt aus Ungarn. 

 

Antworten

 Aufgabe 1

 

1. Das 2. Die 3. ein 4. Das 5. Die 6. ein 7. Der 8. Die 9. eine 10. Der

Odmianę rodzajnika nieokreślonego znajdziesz tu: http://drugijezyk.pl/odmiana-rzeczownika-z-rodzajnikiem-okreslonym/

Odmianę rodzajnika określonego znajdziesz tu: http://drugijezyk.pl/odmiana-rodzajnika-okreslonego/

Możesz zadać pytanie jeżeli czegoś nie rozumiesz w niemieckich rodzajnikach określonych i nieokreślonych.