Przyimki określające miejsce. (przyimki zmienne – Wechselpräpositionen). Przyimki z celownikiem lub biernikiem.

przyimki zmienne

Przyimki określające miejsce:

an – przy, na

auf – na

hinter – za

in – w

neben – obok

unter – pod

über – nad, przez

vor – przed

zwischen – między

Przyimek an jest używany troszeczkę inaczej w języku niemieckim niż w polskim. Jeżeli coś znajduje się blisko czegoś to w obu językach możemy użyć an/przy. Jednak kiedy coś jest przyczepione do ściany bądź sufitu to w niemieckim używamy przy, czyli an a nie auf.

Wymienione przyimki łączą się albo z celownikiem (Dativ) albo z biernikiem (Akkusativ) w zależności od tego na jakie pytanie odpowiadają – wo (gdzie)? czy wohin (dokąd)? Wo będzie się łączyło z celownikiem a wohin z biernikiem. W języku polskim użycie gdzie i dokąd jest często dowolne i wymienne. Możemy usłyszeć Dokąd dziś idziesz? I Gdzie dziś idziesz? W niemieckim nie ma takiej dowolności i kiedy jest przemieszczanie to używamy dokąd – wohin, a kiedy nie ma przemieszczania to wo – gdzie. Przykładowo w polskim możemy powiedzieć Gdzie leży książka? Jak i Gdzie położyłeś książkę? W niemieckim jedynie w pierwszym przypadku uzylibyśmy wo – gdzie. W drugim, ponieważ jest ruch (kłaść a nie leżeć) użylibyśmy dokąd – wohin.

WoWohin
Ich bin im Kino
Ich warte in der Arbeit.
Das Buch liegt auf dem Tisch.
Wir wohnen in der Schweiz.
Ich gehe ins Kino.
Ich gehe in die Arbeit.
Ich lege das Buch auf den Tisch.
Wir fahren in die Schweiz.
biernik czy celownik

Przypomnienie

mianownikderdiedasdie
biernikdendiedasdie
celownikdemderdemden
odmiana rodzajnika

Niektóre przyimki łączą się z rodzajnikiem. Najczęstsze to
an das = ans

auf das = aufs

in das = ins

an dem = am

in dem = im

I nie jest to dobrowolne łączenie. Często już słyszałem od kursantów, że to obojętne czy powiemy Ich gehe ins Kino, czy Ich gehe in das Kino. Nie jest to jednak to samo. Pierwsze zdanie znaczy Idę do kina. Drugie zaś Idę do tego kina. Czyli jeżeli możemy połączyć przyimki z rodzajnikiem to trzeba to zrobić, chyba że chcemy wyrazić że chodzi o jakąś konkretną a nie generalną rzecz.

Może warto przypomnieć sobie biernik i celownik? Z rodzajnikiem określonym i nieokreślonym.

Zadanie 1

Uzupełnij używając albo celownika, albo biernika:

  1. Die Katze liegt auf ………….. Boden.
  2. Dein Auto steht vor ………….. Garage.
  3. Fährst du dieses Jahr wieder in ………….. Berge?
  4. Ja, in …………. Bergen ist es immer schön.
  5. Wir legen uns gleich in ……….. Bett.
  6. Bist du jetzt neben ………….. Bank?
  7. Wann gehst du in ……….. Arbeit?
  8. Das Pferd springt über ……… Stein.
  9. Setzen Sie sich bitte neben ………… Fenster.
  10. Komm, wir gehen in ……….. Kino.

Antworten:

1. dem 2. der 3. die 4. den 5. ins 6. der 7. die 8. den 9. das 10. ins

Możesz zadać pytanie odnośnie niemieckich przyimków łączących się z biernikiem i celownikiem.