Telefonowanie po niemiecku – 30 zdań

Są to zdania przydatne przede wszystkim podczas kontaktu biznesowe, albo urzędowego w języku niemieckim. Zdania te przewidziane są dla uczących się będących na poziomie średnio zaawansowanym, albo nawet zaawansowanym (dość zaawansowane słownictwo: informować na bieżąco, przekazywać, przesuwać, odwoływać itd.).

Słyszymy/widzimy polskie zdanie i mamy około 5 sekund na odpowiedź aż usłyszymy poprawne niemieckie tłumaczenie. Zaletą poza osłuchaniem się jest możliwość wykonywania tego zadania podczas innych czynności jedynie słuchając zadania i odpowiadając w myślach/na głos.

Po tym zdaniu po niemiecku mamy około 3 sekundy by powtórzyć jeszcze raz na głos/albo w myślach niemieckie zdanie. Wiadomo z badań, że osłuchanie się jest bardzo efektywne. Również wypowiadanie słów na głos daje dobre efekty. Miłej nauki!