Słownictwo szachowe po niemiecku – lista

Schach – Wortschatz auf Polnisch

Znajdziemy tu słownictwo szachowe po niemiecku moim zdaniem wystarczające dla początkujących graczy. Szachy z powodu pandemii i pewnie też w wyniku popularności serialu na netflix cieszą się obecnie zwiększonym zainteresowaniem. Ale akurat ja polecałbym krótkie opowiadanie zamiast serialu. Nowela szachowa Stefana Zweiga (po niemiecku: Schachnovelle).

Na dole strony mamy możliwość odsłuchania tego słownictwa ale też utrwalenia w ćwiczeniu.

bićschlagen
białe figuryWeiß
białe poleweißes Feld
czarne figurySchwarz
czarne poleschwarzes Feld
gambitdas Gambit
goniecder Läufer
konikdas Pferd
królder König
królowa, hetmandie Dame
otwarciedie Eröffnung
partia szachówdie Schachpartie
patdas Patt
pionekder Bauer
poledas Feld
posunięcieder Zug
posunięcie diagonalnediagonaler Zug
pułapkadie Falle
roszadadie Rochade
ruch pionowyvertikaler Zug
ruch poziomyhorizontaler Zug
szachSchach
szachistader Schachspieler
szach matdas Schachmatt, das Matt
szachownicadas Schachbrett
szachydas Schach
wieżader Turm
słownictwo szachowe – lista po niemiecku

https://quizlet.com/_9kn9ft?x=1qqt&i=3f6pwz