Osteoporose vorbeugen: Tipps für starke Knochen.

Artykuł z medycznym słownictwem na poziomie średniozaawansowanym. Dla tych którzy interesują się zdrowiem.

Artykuł znajdziemy tu:

https://www.apotheken-umschau.de/krankheiten-symptome/gelenks-und-knochenerkrankungen/starkes-geruest-866689.html

A słownictwo ułatwiające zrozumienie tekstu mamy tu:

vorbeugen – zapobiegać

der Knochen – kość

zunehmen – wzrastać, tyć

abnehmen – zmniejszać się

gegensteuern – przeciwdziałać

die Maßnahme – krok, środek zapobiegawczy

porös – porowaty

verzögern – opóżniać

der Verdacht – podejrzenie

wobei – przy czym

verringern – zmniejszać

unter Umständen – w pewnych okolicznościach

der Spiegel – lustro, poziom

zuführen – doprowadzać

verhindern – uniemożliwiać

der Schwund – zanik

der Sturz – upadek

allerdings – jednakże

die Dichte – gęstość

anfällig – podatny na

die Ausdauer – wytrwałość, kondycja

die Bewegung – ruch

die Vorerkrankungen – choroby towarzyszące

das Leiden – cierpienie

der Darm – jelito

entzündet – zapalony

die Bauchspeicheldrüse – trzustka

die Niere – nerka

ausscheiden – wydzielać

absetzen – odstawiać

heimlich – potajemnie

entkalken – odwapniać

die Vorsorge – profilaktyka

mittels – za pomocą

die Wirbelsäule – kręgosłup

der Befund – orzeczenie, wynik badania