Miesiące po niemiecku – lista z wymową

miesiące

Tu dowiesz się jak się nazywają miesiące po niemiecku, jak się je pisze i jak wymawia oraz kilka ciekawostek. Miesiące raczej nie sprawiają uczącym się większego problemu, ponieważ są podobne do angielskich miesięcy. Jednak czasami wymowa niektórych miesięcy nie jest poprawna. Dlatego zwróć szczególną uwagę na wymowę miesięcy kończących się na -er. Te ostatnie dwie literki w tych słowach powinny być wymawiane jak -a. Przykład dla Dezember: [deˈt͡sɛmbɐ] (tak w transkrypcji zapisuje się wymowę). Również marzec to w wymowie nie [marc] lecz [mɛʁt͡s]. Jeżeli te zapisy transkrypcyjne mało nam mówią to zachęcam do wielokrotnego odsłuchania nazw miesięcy, zwłaszcza tych problematycznych by się osłuchać

styczeńder Januar
lutyder Februar
marzecder März
kwiecieńder April
majder Mai
czerwiecder Juni
lipiecder Juli
sierpieńder August
wrzesieńder September
październikder Oktober
listopadder November
grudzieńder Dezember
nazwy miesięcy po niemiecku

Jak po niemiecku powiemy „w styczniu”?

„W” w połączeniu z miesiącami to w niemieckim „in”. Ale dochodzi oczywiście gramatyka i ponieważ każdy miesiąc jest rodzaju męskiego (der) a po „in” mamy celownik (Dativ) to będzie „im” (skrót od „in dem”)”: im Januar. Kilka przykładów:

Die Sommerferien beginnen im Juni.

Ich habe im April Geburtstag.

Der Maurer kommt im September.

Im Januar schreibe ich einen wichtigen Test.

Pouczyć się 12 miesięcy po niemiecku możesz tu:

https://quizlet.com/_9jpszn?x=1qqt&i=3f6pwz

miesiące po niemiecku