In diesen Alltagssituationen ist die Corona-Gefahr am grössten:

Tak, tak „am grössten” jest prawidłowo napisane. W szwajcarskiej wersji niemieckiego używa się podwójne s zamiast β.

Pożyteczne słownictwo z artykułu z serii: niemieckie artykuły na poziomie średniozaawansowanym :

der Kulturbetrieb – placówka kulturalna

gewiss – pewny

anstecken – zarażać

die Massnahme – środek, krok

der Abstand – odstęp

sich verbreiten – rozprzestrzeniać się

das Tröpfchen – kropelka

schweben – unosić się

hervorgehen – ukazywać się

erwähnen – nadmienić

etwas nachstellen – zrekonstruować

ableiten – wywodzić

bekanntlich – jak wiadomo

der Kulturschaffende – twórca kultury

gut abschneiden – dobrze wypadać

bedingt – uwarunkowany

vorausgesetzt – zakładając że

die Räumlichkeiten – pomieszczenia

die Belegung – obłożenie

die Belegschaft – zatrudnienie

wiederum – natomiast

Artykuł znajdziemy tu:

https://www.watson.ch/schweiz/wissen/211067464-in-diesen-alltagssituationen-ist-die-corona-gefahr-am-groessten