Podawanie godzin po niemiecku – lista z wymową i przykładami

godziny po niemiecku

Podzieliłem na dwie sekcje. W pierwszej słownictwo związane z podawaniem godziny po niemiecku a w drugiej przykłady podawania czasu w zdaniach. Mała uwaga na początku: słowo „die Uhr” używane jest do podawania godziny, a „die Stunde” do podawania ile godzin coś trwa, a nie konkretną godzinę. Pomocna może być tu znajomość angielskiego ponieważ tam też jest rozróżnienie na „hour” i „o’clock”.

godzina die Uhr / die Stunde
Jest…….(godzina) Es ist ……..
kwadrans das Viertel
o…. (godzinie) um…..
od….,do…… von……., bis …………
po nach
północ Mitternacht
przed vor
wpół do …. halb ……
podawanie godzin po niemiecku – słownictwo

https://quizlet.com/_9m0jk2?x=1qqt&i=3f6pwz

W języku niemieckim rozróżnia się dwa sposoby podawania czasu: formalny i nieformalny. A ponieważ w życiu codziennym przeważnie używa się nieformalnej formy to dlatego od niej zaczynamy. Ten sposób podawania godziny po niemiecku jest ograniczony do liczby 12, a więc inaczej niż w formalnym sposobie gdzie używa się liczb od 0 do 24 na podawanie godzin.

Słowo „Uhr” możemy albo użyć, albo opuścić, ale kiedy mamy „halb” (wpół do) albo „Viertel” (kwadrans) to nie używamy „Uhr”.

Kiedy chcemy by nie było żadnej pomyłki możemy użyć przysłówka ale koniecznie ze słowem „Uhr”:

morgens – Es ist 8 Uhr morgens.

vormittags – Es ist 1o Uhr Vormittags

mittags – Es ist 12 Uhr mittags.

nachmittags – Es ist 14 Uhr nachmittags.

abends – Es ist 7 Uhr abends.

nachts – Es ist 11 Uhr nachts.

Podawanie godziny – nieoficjalnie (nieformalnie)

Jest siódma. Es ist sieben.
Jest dziesiąta. Es ist zehn.
Jest wpół do pierwszej. Es ist halb eins.
Jest za kwadrans druga. Es ist Viertel vor zwei.
Jest kwadrans po drugiej. Es ist Viertel nach zwei.
Jest za pięć dziewiąta. Es ist fünf vor neun.
Jest pięć po dziewiątej. Es ist fünf nach neun.
Jest północ. Es ist Mitternacht.
Jest druga w nocy. Es ist zwei. /Es ist zwei Uhr. /Es ist zwei Uhr nachts.
godziny po niemiecku nieformalnie

https://quizlet.com/_9m0lb3?x=1qqt&i=3f6pwz

Podawanie godziny – oficjalnie (formalnie)

Tutaj jak już wcześniej wspomniałem używamy godzin do 24 (a nie tylko do 12). Używamy tu również „Uhr” pomiędzy godziną a minutami.

Jest siódma. Es ist sieben Uhr.
Jest dziesiąta. Es ist zehn Uhr
Jest dwunasta trzydzieści. Es ist zwölf Uhr dreißig.
Jest trzynasta czterdzieści pięć. Es ist dreizehn Uhr fünfundvierzig.
Jest czternasta piętnaście. Es ist vierzehn Uhr fünfzehn.
Jest za dwudziesta pierwsza pięćdziesiąt pięć. Es ist zwanzig Uhr fünfundfünfzig.
Jest dwudziesta pierwsza pięć. Es ist einundzwanzig Uhr fünf.
Jest północ. Es ist null Uhr./ Es ist vierundzwanzig Uhr.
Jest druga w nocy. Es ist zwei Uhr.
godziny formalnie po niemiecku

https://quizlet.com/_9m0mcd?x=1qqt&i=3f6pwz

10 zdań na podawanie czasu:

Słownictwo jest barzo ważne, jednak bezsprzecznie warto umieć posługiwać się nim w zdaniach. Poniżej 10 zdań związanych z podawaniem godziny po niemiecku (warto utrwalić w fiszkach):

 

Jest ósma. – Es ist acht Uhr.

Jest czternasta osiem. – Es ist vierzehn Uhr acht.

Jest kwadrans po drugiej. – Es ist Viertel nach zwei.

Jest za kwadrans pierwsza. – Es ist Viertel vor eins.

Jest wpół do siódmej.- Es ist halb acht.

Która jest godzina? – Wie spät ist es?

Film jest o czternastej pięć. – Der Film ist um vierzehn Uhr fünf.

O północy. – Um Mitternacht.

Jest siedemnasta siedemnaście. – Es ist siebzehn Uhr siebzehn.

Jest pięć po piątej. – Es ist fünf nach fünf.


https://quizlet.com/_9tzzkz?x=1qqt&i=3f6pwz