Są to podstawowe przymiotniki które w dużej części pojawiają się już na poziomie a1, a do poziomu a2/b1 wszystkie niemieckie podręczniki które znam raczej wszystkie poniższe przymiotniki zawierają. Poniższa lista nie zawiera kolorów, ponieważ są one przedstawione w innym wpisie.

W poniższym filmie mamy 91 przymiotników po polsku. Po każdym przymiotniku mamy około 5 sekund, by w myślach, albo na głos podać niemieckie tłumaczenie. Po pięciu sekundach słyszymy prawidłowe niemieckie tłumaczenie. Mamy teraz około 3 sekundy by powtórzyć przymiotnik, jeżeli go nie pamiętaliśmy, albo by powtórzyć wymowę, jeżeli inaczej niż lektorka w filmie wymówiliśmy słowo. Miłej nauki!

A oto lista do przeczytania:

bezpieczny, pewny sicher
biedny arm
bliski nah
błędny, fałszywy falsch
bogaty reich
brudny schmutzig
brzydki hässlich
chłodny kühl
chory krank
chudy dünn
cichy leise
ciekawy, interesujący interessant
ciemny dunkel
ciepły warm
ciężki, trudny schwer
czysty sauber
daleki weit
długi lang
dobry gut
drogi teuer
duży groß
głęboki tief
głodny hungrig
głośny laut
głupi dumm
gorący heiß
gruby dick, fett
jasny hell
krótki kurz
kwaśny sauer
lekki, łatwy leicht
leniwy faul
ładny schön
łatwy einfach
mały klein
mądry klug
miły nett
młody jung
mokry nass
możliwy möglich
naturalny natürlich
niebezpieczny gefährlich
niski niedrig
normalny normal
nowy neu
nudny langweilig
okrągły rund
ostatni letzter
ostry scharf
otwarty offen
pełny voll
piękny hübsch
pierwszy erster
pilny fleißig
późno spät
prawidłowy richtig
przyjazny freundlich
punktualny pünktlich
pusty leer
silny stark
słaby schwach
słodki süß
smaczny lecker
smutny traurig
spragniony durstig
stary alt
suchy trocken
sympatyczny sympathisch
szczęśliwy glücklich
szeroki breit
szybki schnell
tani billig
trudny schwierig
ważny wichtig
wąski, ciasny eng
wcześnie früh
wesoły fröhlich
wielki riesig
wolny (powolny) langsam
wolny (nie uwięziony) frei
wściekły, wkurzony sauer
wygodny bequem
wysoki hoch
zadowolony froh
zamknięty geschlossen
zdrowy gesund
zepsuty kaputt
zimny kalt
zły, kiepski schlecht
zmęczony müde
znany bekannt