8 FAKTEN ÜBER MARIE CURIE

Nawet w gazecie „die Welt” zdarzają się artykuły na poziomie średniozaawansowanym.

Przydatne słownictwo z artykułu z polskim tłumaczeniem:

ein Studium aufnehmen – podjąć studia

ehren – czcić, uhonorować

nahezu – prawie

dennoch – mimo to

bahnbrechend – przełomowy

auszeichnen – odznaczać

die Zuneigung – sympatia do kogoś

die Verpflichtung – zobowiązanie

einbringen – psysporzyć, przynieść

erheblich – znaczący, duży

der Widerstand – sprzeciw, opór

seinerzeit – wówczas

die Verleumdung – oszczerstwo

Wind von etwas bekommen – dowiedzieć się o czymś

einreichen – złożyć (pismo)

verunglimpfen – zniesławiać

abebben – opadać, cichnąć, zmniejszać się

widmen – dedykować

anlässlich – z okazji

veranstalten – organizować (spotkanie, wydarzenie)

der Kranz – wieniec

niederlegen – złożyć (wieniec)

die Gruft – krypta

Artykuł znajdziemy tu:

https://www.welt.de/wissenschaft/article170372105/Diese-Frau-liebte-und-forschte-wie-ein-Physik-Popstar.html